Rekrytering, kompetensutvecklingsprojekt och GDPR

Agneta Sundkvist, chef kost och lokalvård, kommer att gå i pension till sommaren. Vi ser kontinuerligt över våra verksamheter och när vi ska göra ny rekrytering så är det sällan vi rekryterar samma profil eller till exakt samma arbetsuppgifter. Jag tror det är bra att börja med hur det ser ut idag, vad fungerar bra och vad fungerar mindre bra.  Hur ser det ut för verksamheten framöver, vilka krav och utmaningar finns- kompetensmässigt och resursmässigt, vad vill och eller behöver vi jobba med. Vad kommer att krävas för att nå dit?

När vi beslutade att lägga samman de båda verksamheterna under en chef från och med 1 januari 2015 så var det bl.a. för att ge möjlighet att erbjuda heltidstjänster genom kombination av arbete inom de olika verksamheterna.  Nu finns beslut om heltid som norm för alla medarbetare inom Olofströms kommun och vi har också bemanningsenheten som kommer att jobba med att möjliggöra detta, och då blir den möjligheten än större än att vi ”bara” kombinerar inom dessa två verksamheter.  Igår genomfördes en risk och konsekvensanalys med skyddsombuden och från och med 1 augusti så kommer det att vara två verksamheter. Tjänsten som koststrateg slås samman med den halva chefstjänsten som legat mot kosten. Strategi och verksamhetsutveckling ligger i ledaruppdraget och genom att avlasta för exempelvis vikariehanteringen så är min uppfattning att det kommer att bli bra. När det gäller lokalvård så kommer vi att gå ut och rekrytera en chef för den verksamheten.

Vi söker också röstmottagare till valet den 9/9. Vid intresse så skicka din ansökan till valnamnden@olofstrom.se

Rekrytering pågår av receptionist/administratör och just nu är det 89 sökande till tjänsten.

Vi söker också hållbarhetsstrateg, en tjänst som ersätter den tidigare integrationssamordnaren. Vi tar ett bredare grepp inom ramen för social hållbarhet. Här ingår integration, folkhälsa, brottsförebyggande, jämlikhet och inkludering.  Ju bättre vi blir på att skapa förutsättningar vad gäller allt från samhällsplanering till att skapa möjligheter till att ta tillvara på allas möjligheter.

I förgår avslutades kompetensförsörjningsprojektet som då pågått i 12 månader. Många av deltagarna har fått förlängning i någon form. Målsättningen var att ge nyanlända möjlighet till arbetslivserfarenhet inom områden som skulle kunna vara aktuella för dem även i framtiden, att kunna kompetensutvecklas inom området och eller läsa ytterligare svenska samt utveckla språket i jobbsammanhang. Utvärdering kommer att ske och ställning tas till hur vi jobbar framöver, vad som behöver utvecklas och vad vi ska ta tillvara.

Aktuellt inom alla verksamheter i koncernen är GDPR och den hantering av personuppgifter som sker. Det är inte unikt för offentlig myndighet då samma regler gäller även för alla privata och börsnoterade företag.  Dock har vi en stor verksamhet med en mängd olika hantering av personuppgifter. Var nämnd och styrelse är personuppgiftsansvarig och har eller kommer att utse dataskyddsombud. Administrativ chef och IT-chef har hållit i utbildningar och kommer att hålla i utbildningar även framöver, samt ge stöd och råd främst till dataskyddsombuden. Den 25 maj träder förordningen i kraft.