Omklädningsrum, semester & Nässelfrossa

Vi har inte möjlighet – eller vilja – att styra olika tidningars eller sociala medias innehåll. Däremot kommer vi alltid att försöka nå ut med korrekt information. Just nu figurerar det felaktig information om våra omklädningsrum i kommunen.

Oavsett om det är gymnastikhallar eller badet så har vi alltid gjort fördelningen utifrån fysisk könstillhörighet och det är också en hållning vi har och kommer att ha framöver. Det finns också möjlighet att byta om enskilt som komplement till omklädningsrummen.

Nässelfrossa pågår för fullt och många spännande program åsterstår. En del har varit fullbokade sedan länge men det finns fortfarande möjlighet att hitta program med platser kvar. På biblioteket pågår utställningen den röda tråden, kul att se vad andra åstadkommit med en röd tråd och lite till. Själv var jag i Alltidhult i kväll och såg ”Min Moa” och känner mig så inspirerad och också som extra plus att det ger distans till aktuella händelser.

Nu ser vi dessutom fram emot att bryggan blir färdigbyggd längs med ån mitt emot Aniaraparken. Arbetet är på god väg och vi hoppas på många soliga dagar när bryggan är klar. Smidigt att gå förbi biblioteket och låna en bok att ta med för en avkopplande lässtund på bryggan framöver.

En del har gått på semester, andra är på väg och ytterligare andra ska arbeta ett antal veckor till. Det som framför allt möjliggör semestrar är alla våra duktiga vikarier. Utan er hade vår verksamhet inte fungerat! Alla våra medarbetare är så klart lika viktiga och just därför behövs våra vikarier så alldeles särskilt mycket, för att möjliggöra ledigheter.

Under sommarveckorna så blir verksamheten lugnare inom flera olika områden och den tiden används till planering och upplägg inför åsterstående del av året men även för mer långsiktig planering.  Viktigt för att vi ska kunna leverera en bra verksamhet är att vi har en tydlig arbetsgång som är förståbar, att vi drar åt samma håll för att göra skillnad och för att utveckla våra verksamheter och för att hålla en jämn takt framåt hela tiden. Det handlar dels om det interna arbetet, att till den övergripande ledningsgruppen kunna knyta olika arbetsgrupper. Det handlar också om att kunna förbättra inflytande och dialog med de som vi verkligen är till för. När det gäller råden så kommer förslag att komma upp för att hanteras politiskt efter sommaren, både vad gäller placering, deltagare och uppdrag.

VM, fullmäktige &

Nu pågår fotbollsVM, barnen på Brännargårdsskolan kombinerade mellanmål med att titta på matchen i matsalen och nu på kvällens fullmäktige har några ledamöter fotbollströjor.

Investeringsbudget för 2019 antogs av fullmäktige – dock att vi kan komma att få göra justeringar i den i november i samband med driftbudget. I övrigt behandlades motioner, ansvarsfrihet för tre av våra förbund samt att ny avfallsplan antogs. Planen gäller fram till 2025 och anger hur vi tillsammans med VMAB, Sölvesborg & Karlshamn långsiktigt styr avfallshanteringen mot ett hållbart samhälle genom att minska avfallets mängd och farlighet.

Semester, besöksnäring och kvalitetsarbete

Marknadsföring och att lyfta fram besöksanledningar är en viktig del för att förstärka och utveckla besöksnäringen. Filminspelning pågår nu och i Olofström har vi valt att lyfta fram kanot, vandring, fiske och ridning. Filip Wägbo, Näringslivsbolaget, och Linda Sjunnesson, Region Blekinge, hade en intensiv dag för att få allt att fungera.

I onsdags filmades fisket och i torsdags ridleder. Inte var dag häst får följa med till jobbet men i torsdags fick min musblacka islandshäst Gltinir följa med. Karin Gunnarsson hade två hästar med sig och red själv hingsten Flosi och Alexandra Persson red hennes sto vid inspelningen. Karin Gunnarsson driver företag i Kyrkhult inom hästnäringen och tävlar bl.a. i landslaget.

Även om många väljer att gå på semester först i juli så är det ändå en del som redan påbörjat sin semester eller kommer att göra det de närmaste veckorna. Från och med nästa år finns möjlighet för kommunanställda till ytterligare någon semesterdag. I den mån som arbetet tillåter så kan medarbetare och chef komma överens om att växla semesterersättning mot ytterligare semesterdag.

Till bemanningsenheten, som hanterar korttidsvikariat i kommunen, har nu två nya medarbetare rekryterats. Sandra Olofsson och Anna Svensson har fått de två nya tjänsterna, och eftersom Sandra Olofsson är vikarie för Anna Helgesson har vi även rekryterat en ersättare för Anna Helgesson, Jessika Kornela.  Bemanningsenheten arbetar nu med implementering av kost och städ för att från och med 1 augusti kunna hantera behov av korttidsvikarier inom dessa verksamheter. Därefter kommer äldreomsorgen att påbörjas. Bemanningsenheten hanterar idag funktionsstöd och barnomsorg.

Vi har haft en lång process vad gäller id-kort i kommunen men kommer nu att påbörja med hemtjänsten. Vi är en stor organisation och det kommer att ta tid innan vi har rullat ut korten i hela organisationen. När väl kort är utdelade i hela verksamheter så är det också obligatoriskt att använda dessa.

När det gäller kvalitetsarbetet i kommunen så har nu alla ledamöter och ersättare i nämnder tillgång till Stratsys – för att där kunna följa mål, resultat och genomförande av olika åtgärder. Mer och mer information kommer att läggas in i systemet och göra det lätt för alla att få en överblickbar bild och också kunna göra det lätt att hitta information och att följa upp.

Vi har haft en lång process vad gäller id-kort i kommunen men kommer nu att påbörja med hemtjänsten. Vi är en stor organisation och det kommer att ta tid innan vi har rullat ut korten i hela organisationen. När väl kort är utdelade i hela verksamheter så är det också obligatoriskt att använda dessa.

Lean- arbetet har tagit ny fart och ekonomichef Karl Andrae samordnar och leder arbetet. Leangruppen har nu haft sitt första möte samtliga representanter var på plats utom kultur och fritidsförvaltningen då deras blivande fritidschefen kommer att ingå i gruppen. Nästa Leangruppsmöte kommer att äga rum 20/6.

Tanke med Leangrupp:

  • Sprida kunskaper om hur vi arbetar med Lean – värdegrund,  metodstandards, leanverktyg, leanprinciper
  • Ta fram en plan för hur vi utbildar nya chefer och medarbetare
  • Ta fram en plan för hur vi vidareutbildar befintliga chefer och medarbetare
  • Lära och inspireras av varandra mellan förvaltningar och bolag
  • Ta tillvara på befintligt utbildningsmaterial
  • Skapa/införskaffa nytt utbildningsmaterial där det behövs
  • Så småningom hitta ett sätt för kommunkoncernens Leangrupp att samarbeta med Leangruppen inom Techtanksamarbete

Rekryteringar och hjärtstartare

räls

Vilken vecka! Under senaste veckan har det efterlängtade beskedet kommit om Sydostlänken! Dessutom har vi nu passerat 13 500 invånare! Vår vision ”Stolt & Expansiv och 14 000 invånare år 2025” – rör vi oss stabilt fram mot.

Vi rör oss också mot semestertider och arbetet nu under senaste månaden varit så intensivt så har jag tappat bort rutinen att skriva här. Ska bättra på det och hellre skriva oftare men kortare.

I fredags var jag och kvalitetsstrateg i Gislaved för att ta del av deras arbete med tillitsbasserad ledning. Det finns alltid delar att lära av andra men en annan konsekvens av omvärldsbevakning är att vi också får perspektiv och ser områden som vi är riktigt bra på men som vi bara tar för givet. Vi kommer att arbeta vidare med resultatet från kommunkompassen och nu efter sommaren tydliggöra och förbättra vår styrmodell. Målsättningen är att alla som arbetar i kommunen ska känna till den likaväl som våra övergripande mål, vår vision och vår värdegrund.

 

Idag har vi haft regionchefsmöte i Sölvesborg. Vi fick då presentation av kartläggning och analys av intäktsbasen i Blekinge. Samtliga kommuner har genomfört denna tidigare via Tage Dolk/Adito och nu har en sammanställning gjorts av regionen som helhet. Av 5100 aktiebolag i länet så är det ”bara” 320 företag som bidrar till intäktsbasen. Ett arbetstillfälle inom intäktsbasen ger två arbetstillfällen inom offentlig sektor och tre inom privat sektor. Detta har vi i Olofström arbetat med sedan 2010 genom det övergripande målet Jobb till 1000 och också projektet med samma namn.

Tjänstesektorn växte fram till 2005 och har sedan minskat i Blekinge. Under sommaren kommer besöksnäringen att kartläggas ordentligt på Länsstyrelsen. Det kommer också att ske en kartläggning av livsmedelssektorn för att se vad det finns för potential. Här kommer Krinova i Kristianstad att genomföra dialog med företag med fler än fem anställda inom livsmedelssektorn i Blekinge. Därefter kommer sammanställning att göras över möjligheter men också vad som utgör hinder för utveckling för de olika företagen. Rekrytering av lokalvårdschef pågår fortfarande. Däremot har vi rekryterat hållbarhetsstrateg, Sanna Sommén. Hon kommer att börja den 15 augusti och kommer att vara placerad organisatoriskt direkt hos mig tillsammans med KS-chefer och kvalitetsstrateg. Den organisatoriska placeringen har valt utifrån att det är så otroligt viktigt att hela arbetet genomsyrar hela organisationen och den berör alla verksamheter. Inom ramen för hennes uppdrag kommer hon att arbeta med folkhälsa, jämlikhet och jämställdhet, integration och brottsförebyggande arbete. Tjänsten ersätter den tidigare integrationssamordnartjänsten.

Vi behövde komplettera med nya hjärtstartare och då det gäller mer än någon enstaka har vi genomfört en upphandling som innebar att Medidyne vann upphandlingen. Kontaktuppgifter kommer finnas tillgängliga på intranätet inom kort, så snart avtal är klart. (Avtalsstart 1/7) Vi ser samtidigt över placeringen för de hjärtstartare vi har och vi kommer att placera en hjärtstartare utanför kommunhuset som kommer att vara tillgänglig dygnet runt för alla. Var du hittar närmaste hjärtstartare samt när den är tillgänglig finns i hjärtstartarregistret. Vi kommer efter semestern att gå ut och upphandla HLR-utbildning (Hjärtlungräddning). Målsättningen är att alla medarbetare vart annat år genomgår HLR-utbildning men att vi kommer även att använda digital utbildning.

Irene Svanberg som arbetat i receptionen på Himmelsberget gick i pension den 31 maj och rekrytering har skett av hennes ersättare. Han heter Mikael Dahl och börjar arbeta hos oss den 11/6. Han kommer dela receptionsuppdraget med Annie och de kommer båda att även ha andra administrativa uppgifter. Från den 28/5 kommer vi att även ha en språkresurs på Dari. Hon heter Zarghona och hon kommer att komplettera Catharina Ahlström och Shaza Samman i servicecenter.