Sommar

Har tidigare bestämt mig för att aldrig klaga på värmen men det börjar komma till en gräns när det är dags att ompröva det beslutet. Parkavdelningen har mindre gräs att klippa denna sommar men desto mer blommor som behöver vattnas. Även grävprojekt påverkas av värmen då Kraftbolaget behöver vara än mer försiktig så att det inte uppstår brand i samband med grävning i stenig terräng. Just nu pågår grävprojekt i Östad, Slagensäs och Snöfleboda då vi både lägger ner elkablar och rör för bredband.

Trots torka så pågår arbetet med hantering av framtida översvämningar. Länsstyrelsen har förordat annat läge än det som vi föreslog i ansökan. Nu undersöks den placeringen samt kommunicering med markägarna.

I år fick vi extra medel för sommarjobb till ungdomar. Dessa pengar fick inte användas till sådant vi redan gör och vi har sedan många år erbjudit alla unga i Olofström sommarjobb vid ett tillfälle. Här blev i stället en satsning på ferieaktivitet för ungdomar som gått ut nian nu precis. Syftet med ferieaktiviteten är att ungdomarna ska få en inblick i arbetsmarknaden som finns i Olofströms kommun. De ska få se alla olika yrken som finns på de olika arbetsplatserna och vilka utbildningar som eventuellt behövs. Det är Navigator Centrum som arbetat med projektet och rekryterat ungdomarna som deltagit. Det var 45 sökande till 30 platser, ungdomarna fick skriva ett personligt brev. Det har varit två grupper på 15 personer som då deltagit 7 dagar var.  Det har ute i företag och hos arbetsgivare mottagits positivt och de tycker att det är en mycket bra aktivitet där de har chansen att berätta om sin verksamhet och på det viset kunna locka till sig arbetskraft i framtiden. De ser också en stor vinst för ungdomarnas del och att detta gör att de får det lättare när de så småningom ska ut i arbetslivet.

Även om det är långt till höst så pågår också arbetet med Skördedag 2018. Årets tema är kretslopp och datum är den 29 september.