Chef inom lokalvård, värme och sommar

Shallow Focus of Sunflower

Nu har en del börjat återvända till jobb igen efter semestrar men många har ytterligare veckor kvar. Tack vare alla vikarier har vi möjlighet att fortsätta driva bra verksamhet samtidigt som ordinarie medarbetare får möjlighet att vara lediga. Det hade verkligen inte gått utan alla er som vikarierar men inte heller utan alla er som hjälper till att introducera nya medarbetare.

Kommunens kost- och lokalvårdschef Agneta Sundqvist kommer att gå i pension och vi kommer att avtacka henne fredagen den 31 augusti. Verksamheten kommer nu att delas i två verksamheter, en kostverksamhet och en lokalvårdsverksamhet. Det innebär att respektive chef kommer att få ca 30 medarbetare i stället för ca 60 stycken. De som har kombitjänster inom kost och lokalvård kommer att tillhöra den verksamhet där de har sin största del av tjänsten. Ny chef för kostverksamheten är Joakim Nilsson som tidigare var koststrateg. Rekrytering av lokalvårdschef har skett nu under sommaren och ny chef  för lokalvården är Ali Darouiche. Hans första arbetsdag är den 27 augusti 2018.  Ali har bla tidigare jobbat som snickare, mekaniker, ordningsvakt och vaktchef och har nu precis avslutat utbildning till byggnadsingenjör.

Denna sommar har erbjudit mycket sol, bra badväder, värme och lite eller minimalt med gräsklippning. Den har också inneburit torka och vattenbrist, tuff arbetsmiljö och sömnproblem för många, problem med bete för djuren, brist på foder inför vintern, brunnar som sinar, hög brandrisk och låg vattennivå i våra åar. Som kommun försöker vi göra det vi kan göra och har också haft dialog med LRF. Vi  erbjöd tidigt vår mark kostnadsfritt för bete och slåtter, vi har fri tillgång till dricksvatten i centrum, möjlighet att beställa kommunalt vatten  från privata aktörer, kommer att köpa in svenskt kött till våra menyer (vilket vi alltid försöker göra när vi avropar produkter) och vi kommer att från och med i morgon och under de kommande två veckorna att erbjuda kostnadsfri duschmöjlighet på vårt bad under ordinarie öppettider för de som har brist på vatten.  Vi har också i begränsad utsträckning möjlighet att genomföra hemkörning till äldre med hjälpbehov av dricksvatten till självkostnadspris. Nu kan vi bara hoppas på en lång varm höst med kontinuerligt regnande nattetid och en höjning av grundvattennivån.