Nya fullmäktige tillträder idag

Tiden går snabbt och nu påbörjar de nyvalda fullmäktigeledamöterna sina uppdrag. Vi har idag kört en kortare utbildning gällande kommunallagen och fullmäktiges uppdrag, organisationens och kommunens uppdrag. Förutom hur fullmäktige jobbar, vad kommunen får besluta om och hur kommunkoncernen jobbar och framför allt vad som är fullmäktiges uppdrag så handlar utbildningen om hot och våld mot förtroendevald. Edward Andersson från SKL har hållit i en utbildning och workshop för förtroendevalda. Bra diskussioner om vad gränsen går och vilket klimat som ok. Viktigt att inte tåla utan vara tydliga med vad gränsen går.
Nya fullmäktiges första sammanträde varade i 30 minuter och på den tiden han bl.a.  fullmäktiges presidium väljas, valberedningen utses, fastigheter säljas,  och personer entledigas från sina uppdrag.

Delårsredovisningen behandlades också av fullmäktige i kväll. Prognosen för 2019 är ett negativt resultat med 19,9 mkr jämfört med ett budgeterat negativt resultat för året med 15,1 mkr. Negativt resultat ska enligt balanskravet återställas på tre år i det fall hela eller delar av det negativa resultatet inte kan omfattas av vad fullmäktige bedömer som synnerliga skäl.