Rekrytering av ny förvaltningschef för utbildningsförvaltningen är påbörjad och genomförs av rekryteringsföretaget Trust. Vi kommer också att påbörja rekrytera ny lokalvårdschef då nuvarande chef Ali Darouiche fått nytt arbete.

Idag har vi fått besked om anvisning av nyanlända för bosättning. För Blekinge län är det planerade mottagandet är 927 personer. Det är dock bara en liten del som omfattas av anvisning, 44 personer.  Då Olofström redan har så stort mottagande och många som bosatt sig själva i kommunen har vi även i år noll mottagande enligt avtalet. Olofström har i år, fram till och med sista september, tagit emot 77 nyanlända vilket motsvarar drygt en halv procent av invånarantalet. Under 2017 hade vi ett mottagande på 175 personer.

Just nu pågår arbete med att ta fram förslag på ett mer effektivt flyktingmottagande. Mottagandeutredningen har i  SOU 2018:22,  ”Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande” lämnat förslag på hur processen och arbetet ska genomföras framöver. Uppdraget lämnades av regeringen i slutet av 2015 och remisstiden för yttrande över betänkandet gick ut den 15 oktober i år. Förslaget innebär i huvudsak att asylsökanden bosätter sig på ett fåtal ankomstcentra, att beslut fattas snabbare om att bevilja asyl eller inte, att alla 290 kommuner delar på ansvaret för de som beviljats uppehållstillstånd, att möjligheten att egenbosätta sig begränsas och också kräver att personen kan klara sin försörjning och också att kommuner inte ska behöva lägga så mycket tid på att ansöka om pengar utan att ersättningen mer blir schablonberäknad.

Det händer fortfarande mycket på byggsidan både vad gäller kommunens fastigheter och Olofströmshus.

 • Garvargården – Pågående Installations, klinker och målningsarbete hus B2 entrébyggnad, installationsarbeten samt listning boenderum Hus C, Undertaksmontage, installationsarbeten hus F gemensamhetslokal.
  • Holjebäck – Planerad träff under oktober med byggentreprenör
  • Cura – Planerad start med markarbeten under V-46-47.
  • Brännis – Om-tillbyggnad förskolan, pågående utförande av besiktningspunkter.
  • Nordenbergsskolan – Inga anbud inkomna för ombyggnad av skolkök.
  • Läkehjälpen – Tony påbörjat ombyggnad.
  • Gränum skola – Uteklassrum, planerad start av markarbeten slutet oktober
  • Jämshögs skola – Ombyggnad av skolkök planerad till våren 2019.
  • Ekerydsskolan- Anbud inkommit för ombyggnad av förskola.
  • Brännargårdsskolan – Pågående renovering av takfot/fasad samt målning av fasad.
  • Högavång – Inväntar besked för ombyggnad av personalkök.
  • Högavång – Slutskede för ombyggnad av takfot, hemkunskapsbyggnad.
  • Vilboken – Inväntar besked om att påbörja projektering för tillbyggnad av skola.
  • Vilboken – Pågående arbete med underlag för ombyggnad av gymnastiksal.
  • Vilboksskolan – Pågående målning av fasad samt plåtbeslagning av fasad etapp 2 och 3
  • Kyrkhult skola- Kvarstående arbeten med fönsterfasad mot öster.

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s