Nominering Årets Initiativ 2018 – Hälsa för chefer & Chefsdagarna

Så otroligt kul för Olofströms kommun som med projektet Heja Hälsan blev nominerade till Årets Initiativ 2019 Hälsa för chefer! Vi landade på en tredjeplats men kände oss som vinnare redan när vi blev uttagna till finalen och är så glada att vi blev nominerade!

Vi genomför årligen chefsdagar för kommunkoncernens alla ledare. Årets tema är verksamhetsutveckling och vi har lagt stor vikt vid arbete med lean och hur vi jobbar vidare med lean som metod. Niklas Modig gav oss många tankar och idéer under chefsdagarna.

Lean är en metod som behöver en miljö som ger förutsättningar för arbetet. Samma sak med den hälsofrämjande arbetsmiljön , det salutorgens ledarskapet och det salutorgens medarbetarskapet. Styrkan hämtar vi i vårt värdegrundsarbete och den hälsofrämjande arbetsmiljön stärker leanarbetet och tvärt om.

Inför chefsdagarna hade kommunkoncernens Lean-grupp regisserat och spelat in en egen kort film som på några minuter förmedlade vad lean är för oss i kommunkoncernen. Den filmen kommer att visas vid olika arbetsplatsträffar nu under hösten/vintern.

Så otroligt kul för Olofströms kommun som med projektet Heja Hälsan blev nominerade till Årets Initiativ 2019! Vi landade på en tredjeplats men kände oss som vinnare redan

I samband med ”Hälsa för chefer” igår så fick vi ta del av två föreläsningar. Den första föreläsningen handlade just om miljöns inverkan på vår val och beteenden. Kort sammanfattat så har viljan och motivationen inte så stor betydelse som vi gärna tror enligt den forskning som presenterades av Gunnel Ryner. För att vi ska fullfölja och lyckas med det som vi vill uppnå har miljön däremot en avgörande betydelse. Den miljö som påverkar är bl.a. vilka personer som finns i vår omgivning och hur  den fysiska miljön är gestaltat. 

Den andra föreläsningen handlade om  chefer som mobbades av medarbetare. Christina Björklund docent på Karolinska institutet presenterade sin forskning. En jämförelse hade gjorts mellan statliga, kommunala och privata arbetsgivare. Risken visade sig vara störst i statlig verksamhet och lägst i privat verksamhet. Det behöver absolut påminnas om att chefer självklart också är medarbetare och omfattas av arbetsmiljölagen och liknande.  
Varenda person som blir mobbad är en person för mycket oavsett om det är en medarbetare med eller utan chefsuppdrag. Målsättningen är att alla kommunkoncernens medarbetare är stolta och mår bra! Stolta över det egna uppdraget och var man själv bidrar med och också över vad andra bidrar med. Alla medarbetare, vilket även omfattar chefer, ska kunna få det stöd som behövs för att fungera bra. Dessutom har vi infört Omtankesamtal – som kan initieras både av chef och medarbetare – samt erbjuder inom projektet Heja Hälsan chefer coachning. En upphandling gällande grupputveckling och chefscoachning är också gjord som möjliggör externt stöd utöver det vi kan få från företagshälsovården.