Utbildningsplikt och digitalisering

De nyanlända som står särskilt långt från arbetsmarknaden och som saknar utbildning omfattas av utbildningsplikten. Utbildningsplikten införs successivt i kommunerna och innebär att vi ska genomföra ytterligare utbildningar för denna grupp. Vi får en ersättning för att genomföra uppdraget. Ersättningen är schablonberäknad vilket gör att vi slipper mycket administration och kostnader för att få ersättningen. Den är beräknad efter att bara en mindre del av de nyanlända omfattas av utbildningsplikten. Tyvärr ser verkligheten annorlunda ut då vi i Olofström för närvarande har drygt 30 % (54 personer) av samtliga som är i etableringen som omfattas av utbildningsplikten. Många av dem är analfabeter. Det innebär att förutsättningarna för att klara uppdraget inte är de lättaste. Ansvarig rektor Annika Appelros har trots utmaningarna på kort tid startat igång verksamheten och har också flera olika kurser igång redan. Otroligt imponerad både av den stora fokus på lösning och också förmåga att hitta många olika kompletterande lösningar, anpassade för var individ. De kurser som Annika bl.a. har igång är digitaliseringskurs, entreprenörskap, talstöd, måbra-kurs, och möjlighet till vård-SFI och många fler idéer finns för ytterligare dra igång utbildningar. Målsättningen är att personerna ska lära sig svenska så pass bra att de kan gå vidare till jobb eller till yrkesutbildning.

Landstinget och vårt kommunalförbund Region Blekinge blir från och med årsskiftet en region. Idag träffade vi den blivande chefen för den regionala digitaliseringesverksamheten Per Johansson, och två av de blivande medarbetarna Richard Svensson, bredbandskoordinator och Madeleine Larsson som är e-hälsostrateg. Vi kommer att ha fullt fokus på verksamhetsutveckling under 2019 och då är digitalisering och teknikutveckling en stor del. Ett regionalt digitaliseringsarbete kommer att gynna oss i hela regionen. Vi kommer under 2019 att skaffa en plattform för Mina sidor. Det hade varit otroligt kul om vi skulle kunna ha en gemensam plattform alla kommuner och regionen – det är samma invånare och det finns ingen anledning att vi ska sitta med olika plattformar med många olika inlogg. Önskeläget hade varit att alla myndigheter och kommuner hade samma plattform och att man som invånare inte behöver hålla reda på vilken myndighet som man ska söka olika tillstånd hos utan att det var samordnat. Vi kan dock inte påverka samtliga myndigheter men vi kan jobba för att underlätta i kommun/region och ett steg skulle kunna vara en gemensam plattform för regionen och Olofström.

Idag är det 10 dagar kvar för att söka tjänsten som ny förvaltningschef hos oss. Ser fram emot att få ta del av kandidaterna.