Medarbetarenkät och rekrytering förvaltningschef

Resultatet från medarbetarundersökningen presenterades i chefsgruppen i fredags. Kan sammanfatta resultatet med ett ord – WOW!!! Vi har under ett flertal år förbättrat resultatet och är nu i topp 5 i Sverige! Det resultat vi jämför är de så kallade HME-frågorna som står för Hållbart medarbetarengagemang. Genom att frågorna är gemensamma kan vi jämföra oss med andra kommuner och vi kan också jämföra samband mellan engagemang och verksamhetsresultat över tid. Det är nio frågor som mäter områden motivation, ledarskap och styrning. Vi har dessutom kompletterat enkäten med bland annat frågor om lean, värdegrund och om medarbetaren skulle rekommendera Olofströms kommun som arbetsplats. Alla medarbetare skapar tillsammans en bra arbetsplats och en bra miljö! Vi hoppas att alla arbetsplatser har möjlighet att fira resultatet för kommunen med tårta i samband med genomgång av enkäten. Var arbetsplats väljer dessutom vad den vill jobba vidare med under året, och det kan vara ett område med ett lägre resultat eller ett område som ligger högt men där just den arbetsplatsen ändå vill lägga fokus.

Om en vecka, tisdagen den 29 januari,  kommer vi att genomföra intervjuer med de tre kandidater som vi valt ut för intervju för uppdraget som förvaltningschef för utbildningsförvaltningen. 

2019 – digitalisering/teknikutveckling & social hållbarhet

Ett helt nytt år ligger framför oss! Jag tycker att det är ett bra tillfälle att fundera över det år som varit och allt som verkligen har hänt.  Ofta är vi så upptagna av nuet och allt vi vill göra att vi tappar perspektiven och inte alltid heller ser allt som verkligen har hänt. Vi behöver reflektera ibland för att också se vad som är viktigt, vad som verkligen har betydelse. Det är först i reflektionen och eftertanken det är möjligt att se helheten – och då är det också så mycket lättare att se vad som behöver göras ytterligare eller annorlunda för att bidra till helheten.

Under 2019 kommer vi i hela kommunkoncernen att ha fokus på digitalisering och teknikutveckling samt social hållbarhet.

Social hållbarhet – arbetet med att ta fram strategin kommer att pågå under våren och vi kommer i februari att starta upp arbetet i SKLs projekt Modellkommun – där Kristianstad kommer att bli vår mentor.

När det gäller arbetet med digitalisering och teknikutveckling så pågår det men under 2019 kommer vi alla tillsammans att ha fullt fokus. Det gäller både det interna och externa arbetet. I början av året kommer vi att ha den gemensamma handlingsplanen klar med det som kommer att genomföras under året. En gemensam plan ger möjlighet att se helheten och göra skillnad.

För att kunna köra våra introduktionsutbildningar digitalt skaffade vi under förra året ett verktyg, en ”handbok”, som det är möjligt att samla olika information på olika sätt, film, ljud, Powerpoint mm. Verktyget kan användas till mycket annat än introduktionsutbildningar. Fördelarna är så många. Du kan ta del av det när det passar dig, du har åtkomst till det och kan gå tillbaka till ett område för en uppdatering och du tar del av de områden som är relevanta för just dig. Det innebär också att var verksamhet kan anpassa introduktionsutbildningen med mer verksamhetsspecifik information. Informationen kan vara väldigt konkret exempelvis hur bädda en säng och då filmat med moment – eller en powerpoint med föreläsning kopplat till bilderna.

Socialförvaltningen har redan börjat använda verktyget i den verksamhetsspecifika delen för stöd vid användandet av ett verksamhetssystem.

Jag har saxat lite från InfoCaptions text om Malin Johansson och hennes arbete med introduktiosguider från deras sida infocaption.com nedan. Jag instämmer helhjärtat i InfoCaptions grattis till Malin, både för det arbete och nytta hon gjort för verksamheten och framför allt  för att det inspirerar och kommer att inspirera alla våra andra verksamheter att ta fram guider och lathundar samlat. Grattis Malin och alla ni andra som medverkat i handboken!

https://infocaption.com/sv/news/manadens-guide-december-2018/