Invånarantal, byggnation och arbetsmarknadsläget

Vi är nu 13 520 personer vilket är en ökning med 4 personer från årsskiftet och 38 personer från den 1 november 2018. Tyvärr har det varit ett negativt födelsenetto den senaste månaden med 7 personer, dvs det har avlidit 7 fler än det har fötts. Det är däremot ett positivt netto på inflyttning med 4 personer och med invandring med 6 personer.  De siffror jag anger här är nettot men det är betydligt fler som flyttar ifrån och  till kommunen. Vi följer antalet som rör sig mellan några av våra kommuner.  Av tabellerna nedan så framgår både hur många som flyttar men också nettot för var ort.

Kommun Netto Rörelse
Bromölla 2 12
Sölvesborg 1 21
Älmhult 1 1
Tingsryd 0 4
Karlshamn -16 34

 

Kommun Netto Rörelse
Kristianstad 4 10
Stockholm 3 5
Karlskrona -1 1
Göteborg -2 4
Malmö -2 2

Arbetslösheten har minskat i kommunen. Positivt är både att män och kvinnor i samma utsträckning kommer ut på arbetsmarknaden i gruppen av nyanlända. Vi arbetar aktivt tillsammans med AF för att skapa möjlighet att så snart som möjligt kunna försörja sig själv. Vi har flera olika ”spår” för att kunna tillmötesgå olika behov och förutsättningar. Ett av spåren är vård och Komvux genomför SFI med inriktning vård med målsättning att därefter kunna fortsätta vidare till Vård- och omsorgsutbildningen och utbildning till undersköterska som startar varje termin. 

Nya bostäder

Behovet av bostäder är fortsatt stort. Markarbetet har påbörjats för nybyggnation av 6 våningshus i centrum, Holjebäck. Gamla kommunhuset i Jämshög är nu sålt och lämnas över till köparen idag.   Avsiktsförklaring har tecknats med Getsocial AB gällande kv. Gamla Torg och uppförande av ett sexvånings punkthus efter att detaljplanen ändrats. Värdering av Myrans förskola och skolan i Vilshult är på gång. Många av tomterna på Övre Strandplan är bokade och förhandlingar pågår gällande lägenhetstomten.

Hejaolofström

 

 

 

 

Budgetarbetet startat och lokalvårdschef på plats!

Denna vecka började bra med att Sofia Vestermark – ny lokalvårdschef – började hos oss!

Igår startade vi upp budgetarbetet, driftbudget 2020 och investeringsbudget 2021 tillsammans i Jämshög på folkhögskolan. Målsättningen är att alla chefer ska ha en förståelse och insikt i – och framför allt en samstämmig bild av det ekonomiska läget samt att vi ska gå i ungefär samma takt i budgetarbetet. Vi kommer att följa upp arbetet efter hand för att bli klara ungefär samtidigt.

Arbetet med den sociala strategin pågår och medborgardialog kommer att genomföras i fokusgrupper. Till dessa kommer personer från de kommunala råden att bjudas in. Det kommer också att ske dialog nu i kväll i mötet Café Tillsammans. Alla är välkomna och det är kl 18.00 på Östra Storgatan 34 i Olofström. Ulf Clang kommer att föreläsa om förebyggande arbete gällande droger.

Vi har nu blivit beviljade pengar från Vinnova för projektet Pulssmart med plan att starta på Högavångskolan till hösten. Mer info kommer.

Ny förvaltningschef – utbildningsförvaltningen, servicepunkt i Kyrkhult & pågående byggnationer

 

Patrik Håkansson har tackat ja till tjänsten som förvaltningschef för Utbildningsförvaltningen. Vi är jätteglada att kunna hälsa honom välkommen till Olofström! Han kommer preliminärt att börja hos oss den 15 april.  Han arbetar i dag i Karlshamn som förvaltningschef för utbildningsförvaltningen.

Något som verkligen också är spännande är Servicepunkt i Kyrkhult!

Arbetsgruppen för Servicepunkten i Kyrkhult har nu haft sitt första möte. Projektledare är Lars Åkesson. Servicepunkten är placerad centralt i Kyrkhult, i samma vackra byggnad som Rönås Skog. Från kommunens sida är det Annika Blissing som håller i arbetet.

För att informera om arbetet med Servicepunkten i Kyrkhult, kommer ett stormöte att hållas i Kyrkhults församlingshem den 11 februari 2019. Dit är alla välkomna!  Där kommer också att informeras om LIFVS. (Obemannade, smarta närbutiker.)

Idag påbörjade vi dagen med att diskutera skolan och teknikprofilen. Hur jobbar vi framöver för att stärka kopplingen skola och näringsliv?

Vår Yrkeshögskoleutbildning har nu fått beslut om två starter med utbildning till Automations- och robot-ingenjörsutbildning.

När det gäller våra verksamhetslokaler så har vi fortfarande mycket byggnationer på gång, inte alltid lätt att få en överblick men presenterar här en sammanfattning från gjord av Olofströmshus som ger en bra bild över vad som pågår just nu.

Bygg och Teknik

 • Garvargården – Pågående arbeten med lägenheter i etapp 2
 • Vilboksskolan – Gymnastikbyggnad – Underlag för upphandling färdigställts
 • Vilboksskolan – Tillbyggnad av 4 st klassrum, pågående arbeten med ritningar
 • Vilboksskolan– Matsal påbörjas efter färdigställning av tillbyggnad skola
 • Holjebäck – Förberedande arbeten med att ta fram handlingar
 • Cura – Pågående takstolsmontage samt inbrädning av tak
 • Nordenbergsskolan – Ombyggnad av skolkök pågående arbeten med underlag
 • Jämshögs förskola – Ombyggnad av personalrum pågående arbeten med underlag
 • Jämshögs förskola – Ombyggnad av skolkök pågående arbeten med underlag
 • Ekerydsskolan- Anbud inkommit för ombyggnad av förskola, inväntar besked från kommunen om ökad budget.
 • Kyrkhult skola– Fönstermontage utföras under V-8
 • Brännis förskola– Inväntar besked från kommunen om inglasning av 2 st utesov.
 • Holjegården– Pågående planeringsarbeten