Invånarantal, byggnation och arbetsmarknadsläget

Vi är nu 13 520 personer vilket är en ökning med 4 personer från årsskiftet och 38 personer från den 1 november 2018. Tyvärr har det varit ett negativt födelsenetto den senaste månaden med 7 personer, dvs det har avlidit 7 fler än det har fötts. Det är däremot ett positivt netto på inflyttning med 4 personer och med invandring med 6 personer.  De siffror jag anger här är nettot men det är betydligt fler som flyttar ifrån och  till kommunen. Vi följer antalet som rör sig mellan några av våra kommuner.  Av tabellerna nedan så framgår både hur många som flyttar men också nettot för var ort.

Kommun Netto Rörelse
Bromölla 2 12
Sölvesborg 1 21
Älmhult 1 1
Tingsryd 0 4
Karlshamn -16 34

 

Kommun Netto Rörelse
Kristianstad 4 10
Stockholm 3 5
Karlskrona -1 1
Göteborg -2 4
Malmö -2 2

Arbetslösheten har minskat i kommunen. Positivt är både att män och kvinnor i samma utsträckning kommer ut på arbetsmarknaden i gruppen av nyanlända. Vi arbetar aktivt tillsammans med AF för att skapa möjlighet att så snart som möjligt kunna försörja sig själv. Vi har flera olika ”spår” för att kunna tillmötesgå olika behov och förutsättningar. Ett av spåren är vård och Komvux genomför SFI med inriktning vård med målsättning att därefter kunna fortsätta vidare till Vård- och omsorgsutbildningen och utbildning till undersköterska som startar varje termin. 

Nya bostäder

Behovet av bostäder är fortsatt stort. Markarbetet har påbörjats för nybyggnation av 6 våningshus i centrum, Holjebäck. Gamla kommunhuset i Jämshög är nu sålt och lämnas över till köparen idag.   Avsiktsförklaring har tecknats med Getsocial AB gällande kv. Gamla Torg och uppförande av ett sexvånings punkthus efter att detaljplanen ändrats. Värdering av Myrans förskola och skolan i Vilshult är på gång. Många av tomterna på Övre Strandplan är bokade och förhandlingar pågår gällande lägenhetstomten.

Hejaolofström