Sol, semestervikariat och KRAV-märkning

Härligt väder, solen skiner och det regn som kom i förgår gör att valborg går att fira med en eld för de som vill. Vi andra kan värma oss i solen.  Med solen så kommer också tankarna på semestern. Statistik från besöksnäringen från förra året visade på ökning både vad gäller kanotuthyrning och camping! Kanotcentralen i Olofström redovisar 13 550 kanotdygn för år 2018 mot 10 905 året innan. En uppgång med hela 24,25%! Halens camping redovisar 45 000 gästnätter för 2018 vilket är en ungefärlig ökning om 12%. Som näringslivschefen brukar säga ”DET GÅR BRA FÖR OLOFSTRÖM!”

Redan nu i april är Bemanningsenheten i princip klar med semester-vikarietillsättningen för Olofströms kommun! De har genomfört över 100 intervjuer de senaste två månaderna.

I fredags deltog kostchef Joakim Nilsson och två andra kostchefer från Blekinge i en analysdag med Länsstyresen kring krissamverkan med fokus på hur vi tar fram planer och jobbar vidare med att säkra livsmedelsförsörjningen vid kris. Vid en kris så har vi alla ett ansvar för att klara oss själva i första hand. Vi är dock otroligt sårbara och beroende av en säker elförsörjning och i den stund som vi inte längre har tillgång till el påverkas vi direkt. SVT sände tidigare en serie, en form av experiment, där en grupp personer deltog. En av grupperna bodde i ett modernt nybyggt hus och den andra gruppen på en mindre och äldre gård. Serien finns tillgänglig på SVTplay – se gärna hela eller del av den vid tillfälle. https://www.svt.se/nedslackt-land/

Kostchefen har fokuserat på att förbättra måltidsservice egenkontrollsprogram och deras åtgärdsplan godkänd efter ”bäst-före” problemen de haft med den kylda maten. Miljöförbundet har nu godkänt både åtgärder och kontroller.  Förra veckan genomfördes extern revision på KRAV certifieringen. Blankt papper! Och vi är fortsatt 1 av 18 kommuner med KRAV-certifierade kök.

Önskar er alla en härlig Valborg! 

 

 

Mål, infopoints och kommunkompassen

Kvalitetsarbetet pågår med kommunkompassen som grund. Kommunkompassen genomfördes i oktober 2017 och efter återkoppling har följande prioriteringar gjorts i steg 1.

        Verksamhetsutveckling – och då fokus på digitalisering och teknikutveckling, samt fortsatt implementering av Lean. Här har strategi och handlingsplan tagits fram för teknikutveckling och digitalisering. Av handlingsplan framgår vad som ska göras under kommande åren. Tanken är att planen ska visualiseras i form av en enklare film nu under våren. När det gäller Lean – och arbetet med ständiga förbättringar – så har arbetet ökat i itensitet och en leangrupp bildats som stöd och inspiration för verksamheterna. 

        Strategi för internationellt arbete och handlingsplan – arbetet pågår med strategin.

        Strategi för social hållbarhet och handlingsplan – arbetet pågår med strategin.

        HR-strategi – strategin klar.

        Mål och styrmodell. Arbetet skulle påbörjas vid ny mandatperiod och startades upp med Verksamhetsdagen den 26 mars. Nu pågår arbetet med att konkretisera de övergripande målen och dessa kommer att tas upp vid ett utökat kommunstyrelse i slutet av maj. Målen och styrmodellen kommer sedan att antas i samband med budget november 2019.

En absolut viktig del i digitaliseringsarbetet är också att arbeta för att inte några hamnar utanför till följd av digitaliseringen. Både biblioteket och Komvux har uppdrag i det arbetet. Projektet Digitalisering och Matematik har varit en mycket lyckad satsning på Komvux. Det viktigaste och mest positiva är deltagarnas utveckling med att hantera och använda det digitala verktyget. Ett konkret ex är en deltagare som saknat digital kompetens och är helt utan skolbakgrund, som under sin tid på Hasselbacken utvecklat sina grundläggande förmågor i inloggning och dokumenthantering. Deltagaren hjälper dessutom kompisarna runt om sig och en lärare på SFI berättade hur roligt det är när alfaeleverna får känna sig kunniga.

I det inre arbetet på Komvux läggs tid på att skapa kortspår riktade särskilt mot de elever som har utbildningsplikt. Vi börjar med ett spår med grundläggande digital kompetens och ett mot service och bemötande. 

EU-valet den 26/5 närmar sig. Under maj kommer Mikael Dahl att arbeta helt som valsamordnare och under den perioden kommer Marianne Pitkänen att bemanna kommunens reception mer än idag.

Fem infopoints är utsedda och avtal skrivna; Halen, Harasjömåla, First hotel, Maxi och Gulf. Den 10/5 är det tänkt att infopointsen ska dra igång. Infopoints är komplement till den information som servicecenter ger till besökare. Vi kommer därmed inte ha utökade tider under sommaren på servicecenter. Fördelen är att infopointsen är tillgängliga under större del av dygnet och finns där besökarna finns.

Igår avtackade vi vd för Olofströmshus efter 15 år. Magnus ska njuta av att vara pensionär, fixa i trädgård och sköta hästar. Tack Magnus för allt du bidragit med.

Digitalisering, teknikutveckling & påskaktiviteter

Nu är det snart påsk – och påsklovsaktiviteter pågår för fullt.

Påsklovet är igång med en mängd aktiviteter https://olofstrom.se/a/heja-pasklov Planeringen inför sommarlovet är också i full gång och även i år kan barn/unga inkomma med önskemål om vilka aktiviteter som just de önskar sig https://olofstrom.se/a/heja-onskesommar

Arbetet med digitalisering och teknikutveckling är i full gång.

Påminner först av allt om nätverksstoppet ikväll. Hela nätet och alla system kommer att vara obrukbara mellan 18-20 ikväll. Det inkluderar mail, VPN, alla verksamhetssystem och Internet, allting helt enkelt.

Länken mellan våra två distributionspunkter i nätet kommer att bytas och vi går från 1 Gbit tll 10 Gbit och vi gör dessutom lösningen redundant, dvs vi kan leva vidare om en av de stora switcharna går ner. Nästa steg är att uppgradera även förbindelsen till de två stora skolorna till 10 Gbit.

Utbytet av det trådlösa nätet pågår för fullt. Vilboksskolan och Ridstallet har fått nya accesspunkter.

Även mailservern kommer att uppgraderas under nästa vecka till en senare version och mer information kommer på intranätet om detta.

När det gäller faxen har nu Regionen (tidigare Landstinget) och blekingekommunerna enats om en lösning och valt leverantör. Kostnaden är obetydlig men för Regionen innebär det en stor omställning i arbetssätt och en hel massa rutiner som ska ändras och utbildas i.

Den digitala handlingsplanen föredrogs i Kommunstyrelsen förra veckan och kommer att presenteras på Medvindsmässan.

Första dagen för Patrik Håkansson som förvaltningschef i Olofströms kommun! Grattis till oss i Olofström!

Idag har vi också haft ägarsamråd i Broby gällande vårt gemensamma, bolag SBVT, Skåne Blekinge Vattentjänst AB. Vi äger bolaget tillsammans med Bromölla, Osby och Östra Göinge. Bolaget driftar vatten och avloppsanläggningar. Vi fick samtidigt passa på och njuta av påskpyntet i Broby.

 Nu har månadsstatistiken för mars månad vad gäller arbetslösheten kommit. Även om antalet nya jobb är lägre i år jämfört med samma period förra året så är arbetslösheten i länet också lägre. I mars var 7032 personer inskrivna som arbetslösa i Blekinge vilket är 311 personer färre  (9,2 % jämfört med 9,7 %) än samma månad 2018. Ungdomsarbetslösheten fortsätter också att minska och har inte varit så låg sedan 2008 och man nu kan säga lågt om 13,4 % och 1125 personer. Samtidigt så är det otroligt glädjande varenda minskning i antal av arbetslösa och Navigator centrum gör en stor insats för de ungdomar som står långt ifrån arbetsmarknaden liksom vårt regionala projekt Mind the gap. Nu i mars hade vi i Olofström 110 arbetslösa ungdomar i åldern 18-24 år. Förra året samma tidpunkt var det 111 ungdomar. Variationen är dock fler än en mellan könen där arbetslösheten bland tjejer däremot har ökat från 35 till 43 stycken medan det har skett en minskning av arbetslösheten hos killar från 76 stycken till 67. 

 

Skala upp

Idag har 70 personer från olika verksamheter deltagit i utbildningen/inspirationen från kostministeriet och skolmatensvänner, för att få unga att äta bättre och mer grönt i skola och förskola. Deltar gör kostchef, förskolechefer, pedagoger, lärare, elevhälso- och kostpersonal. Annika Unt, dietist och legend inom skolmat leder utbildningen.

Modellkommun & digitalisering

Idag var det kommunstyrelsen och en av redovisningarna handlar om kommunens arbete gällande digitalisering. Digitalisering är det övergripande fokus vi har inom kommunkoncernen för 2019 i vår verksamhetsutveckling. Handlingsplanen presenteras på Kommunstyrelsen och den kommer också att presenteras för allmänheten på årets Medvindsmässa – den 4 maj i centrum kl. 10 -14. Presentationen gjordes av IT-chef Fredrik Anderberg och IT-strateg Kent Lindh och så fritidschef Lorri Mortensen Mates på Lynk från Stockholm.

Jag tänkte också passa på att informera om arbetet i SKL-projektet Modellkommun. Målsättningen är att vi ska stärka vårt arbete med jämställdhetsintegrering. Kort innebär detta att jämställdhetsperspektivet ska införlivas i allt beslutsfattande på alla nivåer. Jämställdhet som fråga och som perspektiv ska vara en integrerad del i all verksamhet, inte ett sidospår som ligger på en eller ett fåtal personer. Vi ska erbjuda en rättvis och likvärdig service med samma kvalitet oavsett kön. 

Under gårdagen var vi i Kristianstad på vårt första möte tillsammans med våra mentorkommuner Kristianstad och Malmö. Malmö och Kristianstad delar med sig av hur de arbetat och arbetar och vi har möjlighet att ta till oss det som passar vår verksamhet. Det som har hänt är att vi har gått igenom statistik för olika delar av våra verksamheter och börjat titta på vad som är ojämlikt. Det vi har kunnat konstatera är att bl.a. unga flickor mår psykiskt sämre än unga killar på högstadiet. Däremot mår äldre män sämre än äldre kvinnor.  Vi kommer under våren att välja ut två områden som vi kommer att köra som pilotprojekt, vi kommer att skaffa rutiner för att vi i våra beslutsunderlag både får med barnperspektivet och jämställdhetsperspektivet och vi kommer framöver att i så stor utsträckning som möjligt redovisa resultat fördelat på män och kvinnor och i de fall det är möjligt icke binära (identifierar sig varken som man eller kvinna)