Måndag med näringslivsfrukost och ägarsamråd

Korta veckor nu både denna och nästa vecka – och långa kvällar – så mycket tid att njuta av naturen.

Började morgonen med företagsfrukost tillsammans med Svenskt Näringsliv. Företagare, förtroendevalda och tjänstepersoner diskuterade de olika områden som ingår i rankingen – och hur vi kan arbeta vidare tillsammans för att förbättra företagsklimatet. I år så kom vi på andra plats i Blekinge och nu jobbar vi framåt för att förbättra oss ytterligare. De områden som vi kommer att lägga mer fokus på när det gäller företagsklimatet är mer dialog och information om tillstånd, regelförändringar och upphandlingar, samverkan skola näringsliv – entreprenörskap, samt digitalisering.  

Under eftermiddagen hade vi ägarsamråd i Osby tillsammans med övriga tre ägare för SBVT (Skåne Blekinge Vattentjänst). Jag tycker att vi i Olofström är bra på att samverka med många på olika sätt, vi har gemensamma bolag, nämnd, förbund och olika nätverk.  SBVT äger vi tillsammans med Bromölla, Osby och Östra Göinge – och det bolaget sköter vårt VA-nät och bistår med strategisk kompetens och också att vi har vårt dricksvatten från Bromölla. Vi har flera andra bolag som vi äger tillsammans med andra kommuner bl.a. Kommunassurans AB där vi har våra försäkringar, Inera som jobbar med kommuner och regionsers digitalisering, Visit Blekinge och Väst Blekinge Miljö.