Sommarlov, aktiviteter och yrkeshögskoleutbildningar

Just nu omges vi av vackra bilder på blivande studenter både på sociala medier och i tidningar och skolavslutningarna avlöser varandra. Kommunerna har en otroligt viktig roll både som utbildare och för att skapa möjlighet för alla. Alla ungdomar i Olofström får vid något tillfälle möjlighet till ett sommarjobb via Arbetsmarknadsenheten och Växtverket har aktiviteter under sommaren som är öppna för alla. Aktiv Sommar erbjuder ett gäng ungdomar aktivitet och jobb under del av sommaren.

Komvux ger även vuxna möjlighet till utbildning dels på gymnasienivå men också på Yrkeshögskolenivå. Komvux har nu haft avslutning för Yrkeshögskolans automation- och robotingenjörer. Utbildningen leder till arbete och på avslutningsdagen hade sjutton av arton studerande fått arbete inom branschen. På Komvux har 19 undersköterskor avslutat vård- och omsorgsutbildningen och samtliga gick ut till arbete inom vården. Otroligt bra jobbat både från skolan och från eleverna! Många blivande elever har sökt till utbildningarna som startar i augusti, just nu ca 200 sökande.

Gränslöst är ett samarbete mellan Olofström, Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Sölvesborg/Bromölla och Tingsryd. Genom Gränslöst har vi gemensamma statsbidrag och i juni gör vi en halvårsavstämning för att se hur vi ligger till i förhållande till de bidrag vi fått. Vi kan redan nu konstatera att vi använt hela statsbidraget för hälso- och sjukvård medan vi inte använt bidraget till lärlingar. Förhoppningen är att vi framöver ska kunna jobba även med lärlingar.

Nu drar snart Nässelfrossa igång men det händer en hel del även innan och efter Nässelfrossa. Arrangemang finns samlade för hela sommaren i arrangemangskalendern.

Själv började jag morgonen med styrgruppsmöte för projektet Digitala Blekinge. Projektägare är Region Blekinge och projektet är indelat i tre spår – infrastruktur, digitalisering och kunskapshöjande. Tanken är att den utställning Smarta samhället som funnits i Kristianstad ska flyttas över till Blekinge. Gå gärna in och läs mer på hemsidan https://www.smartasamhallet.se/

Kollektivtrafik & Växtverket o

På Kreativum idag hade vi dialogmöte tillsammans med SWECO där vi diskuterade länets utveckling och prioriteringar. En del som lyftes upp som positivt var kollektivtrafiken och hur den utvecklats under åren – mer miljövänlig, wi-fi på bussarna och avgångar synkade med tågtrafik, Öresundsbron som möjliggjort och underlättat tågtrafik ut i Europa. Samtidigt så har Regionstyrelsen idag fattat beslut om att ge ungdomar möjlighet att åka gratis kollektivtrafik även denna sommar. Det ger både alla ungdomar samma möjlighet att resa runt i länet oberoende av ekonomi och ger också erfarenhet och vana av kolektivtrafikåkande.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=7236824

Något som också har gett möjlighet är de paragraf 37 medel vi fått från Länsstyrelsen. Avslutar bloggen inför helgen med en rapport från Elvin Jakus chef för vår ungdomsgård Växtverket.

Projektet 37A ung integration är i sin slutfas. Det är helt otroligt vad lite pengar kan göra. Tack vare projektet har vi fått nya besökare, till och med på vissa aktiviteter har vi haft 20 % nyanlända tjejer. I vanliga fall ser man nästan inte dessa tjejer på fritiden varken på fritidsgården eller föreningslivet jätteskoj.

Vi har ungdomar som har provat på nya aktiviteter och fått nya intressen. Ungdomar som aldrig hade haft råd har nu kunnat följa med på aktiviteter både tacksamma ungdomar och föräldrar. Nästan alla aktiviteter vi har gjort har varit fulla och ungdomar har lärt känna nya ungdomar. Så en pott aktivitets budget och lov budget hade varit bra och haft i framtiden, dessa pengar hade kommunen fått tillbaka alla ggr på längre sikt. Vissa har skött sig otroligt bra både i skolan och på fritidsgården för dem har inte velat ha en konsekvens att inte få följa med och dem har tagit ansvar.

 Mjölktältet är ett fantastisk arrangemang som fångar upp alla åldrar från små barn till pensionärer. Första året jag var med om mjölktältet var 2017 och då hade vi nästan enbart ungdomar där. Nu är tältet nästan fullt hela tiden av olika åldrar. Vi hörde att det hade varit många slagsmål i år på Holje marknad, men inget på mjölktältet eller i dess närhet. Slagsmålen orsakades mestadels av ungdomar från andra kommuner varav en kommun som inte arbetar främjande och det vill jag inte se i denna kommunen. Mjölktältet har blivit populärt och andra kommuner har bjudit in oss till deras festivaler och tillställningar, men vi har sagt nej det tar mycket tid och resurser så det räcker med en gång om året och vi älskar det. I år är det ett godkänt IQ projekt. Här hjälper C.a 100 ungdomar med att resa och plocka ihop tältet samt gör milkeshake. Belöningen är att vi har öppet en kväll enbart för dem som hjälpt till och då gör vi en tre rätters middag tillsammans. Delaktighet och känna sig nyttig är viktigt bland ungdomar.

Vi har en visstidsanställning annons  ute just nu och den varar bara året ut och vilka fina ansökningar vi har fått in hithills: Lärare, magisterexamen, doktorsavhandling, fritidspedagoger, fritidsledare, dramapedagog, folkhälsopedagog, Skådesspelare, kriminalinspektör, en allsvensk spelare inom sin  idrott, beteendevetare, konsult, terapeut mm. Det känns verkligen som att Vi har marknadsfört Växtverket på ett bra sätt runt om i södra Sverige. Jag har föreläst på några platser senast Karlskrona och vi har studiebesök från olika platser, förra veckan från Ängelholm. Alla är imponerande av det främjande arbetet vi gör och våra tankar om framtiden. Det känns som vi har fått ut det bra i Olofström också bland kommunanställda och andra vuxna boende i kommunen samt föreningslivet, men jag är osäker om vi har nått ut till politikerna. Jag har talat inför politiker, men aldrig fått chansen om det främjande arbetet, men jag hoppas det har nått ut till dem. När jag kom till Växtverket så hade dem en vikarie och inte många som kompententa som sökte arbete i första rundan, så det har hänt massor på den fronten.

Önskar er alla en härlig nationaldag – och påminner om det som verkligen alltid är viktigt – vår värdegrund!

Övre Strandplan, servicepunktprojekt

I Kyrkhult är arbetet i full gång med Servicepunktprojektet. Lokalen finns redan i samma hus som Rönås Skog och kommer att bli en träffpunkt för föreningar och allmänhet.

Matlust och Växtkraft är en gårdsbutiksrunda den 14-15 september i Blekinge län. Välkomna redan nu att hämta en karta över gårdsbutiker i Blekinge, eftersom gårdsbutikerna nu har öppet för säsongen.

Övre Strandplan – tomtförsäljning

8 småhustomter (av totalt 20) och 1 lägenhetstomt är redan bokade på Övre Strandplan. De första husen är beställda av sina köpare och det blir spännande att följa byggnadsprocessen uppe vid Halen.  En visning för allmänheten, husföretag och press kommer att ske innan semestrarna drar igång på allvar. Mer information kommer på hemsidan!

Social hållbarhetsstrateg

Sanna Sommén kommer tyvärr att sluta hos oss i höst då hon kommer att börja hos Länsstyrelsen. Innan hon slutar kommer förslag till strategi för social hållbarhet att presenteras för Kommunstyrelsens arbetsutskott. Vi ser fram emot fortsatt samarbete med Sanna även i framtiden och önskar så klart henne all lycka till.