KF, årets resultat 2019, Medvindsmässa & Äventyret Halen!

På dagens KSAU så redovisades resultatet för 2019 som är ett plus med 22,9 mkr.

Under gårdagens fullmäktige antogs VA-verksamhetsområden för Olofström. Taxa för enskilda vid vård utanför hemmet infördes och en justering gjordes i Taxor och avgifter för 2020 gällande definition av psykiatrisk diagnos. Planen innebär i prinicp en anpassning efter hur det verkligen ser ut. I övrigt hanterades bl.a.  interpellation gällande Heltid som norm, motioner gällande användandet av huvudduk i skola och förskola, slumpvis drogkontroll av anställda och om kompletterande trygghetslarm. När det gäller motionen avseende slumpvisa drogtest så återremitterades ärendet för ytterligare information i ärendet genom en minoritetsåterremiss. En minoritetsåterremiss innebär att minst en tredjedel av ledamöterna röstar för en återremiss.

Medvindsmässan ersätts nu med Äventyret Halen!I

Kommunkoncernen arrangerar två evenemang per år, ett på våren och ett på hösten. Målsättning med dessa evenemang är att skapa möte och delaktighet. Vi jobbar efter våra tre övergripande mål Barnen i Centrum, Nära till Allt och Jobb till 1000.

Nu på våren kommer vi i stället för Medvindsmässa att genomföra Äventyret Halen där alla är välkomna, ung som gammal. Äventyret Halen kommer att äga rum den 2 maj.

Medvindsmässan genomfördes första gången 2009 och hade då ett tydligt tema med boende- energi- och teknik. Detta tema följde sedan med i ett antal år framöver. 2014 ändrades dagen till att vara ett arrangemang mer för hela familjen med mat, musik och kultur mm. 2016 hade Medvindsmässan ett uppehåll och ett Barnkalas genomfördes istället på Storlekplatsen. Därefter har Medvindsmässan genomförts 2017-2019.

Intresset för mässan har minskat efterhand, både från utställare och besökare. Det har varit trögt att attrahera både företag och föreningar att ställa upp och det har blivit färre och färre besökare på Medvindsmässan. 2019 var det endast en handfull företag som ställde ut, därutöver banker, energibolag och kommunens egna förvaltningar. Ett 20-tal föreningar (inkl. räddningstjänst, ambulans och politiska föreningar) deltog. Flera av dem deltog även sedan på Äventyret Halen.

Äventyret Halen – Arrangemanget genomfördes första gången 2019 och drog då många föreningar och besökare, varav flera kom från andra håll i södra Sverige. Dagen kan utvecklas ytterligare och känns som ett nytt och fräscht koncept. Särskilt med anledning av att Olofström blev årets Friluftskommun i Sverige 2019. Med detta evenemang stärker vi kommunen och dess aktörers plats som outdoordestination. Så från och med i år så kommer vi att ersätta Medvindsmässan med Äventyret Halen!

Skördedagen – Fortsätter att genomföras i centrum enligt tidigare koncept. Dagen har ett tydligt tema och syfte och är välbesökt både av utställare och besökare. Det är en folkfest för hela familjen.

TFÖ 2020 & vad som förväntas av dig vid exempelvis längre strömavbrott?

Under onsdagen och torsdagen så har jag varit på totalförsvarsutbildning, TFÖ 2020.  Vad är då totalförsvaret? Det består av det civila och militära försvaret tillsammans och är den verksamhet som behövs ifall det skulle bli krig. Det är Försvarsmakten som är den statliga myndighet som ansvarar för det militära försvaret. Här ingår även Hemvärnet.

Olofströms kommun är en del av det civila försvaret tillsammans med alla andra kommuner, regioner, statliga myndigheter, företag, frivilligorganisationer, arbetsmarknadsorganisationer och trossamfund. Vårt uppdrag att skydda befolkningen och viktiga samhällsfunktioner vid krigsfara vilket bl.a. innebär att trygga försörjning av mat, vatten och energi.

Ansvaret för oss själva har vi i första hand själva och det förväntas att vi alla kan klara oss under en kortare period oberoende av exempelvis ett längre elavbrott eller annat. MSB har på sin sida 7 tips som vi alla behöver fundera igenom, inte om två år – utan just nu. Har du koll på vad som förväntas av dig? Och i så fall finns det något ytterligare du behöver göra för att klara dig?

7 tips före krisen från MSB

1) Förvänta dig det oväntade. Genom att vara medveten om att du kan hamna i en nödsituation ökar du din förmåga att hantera kriser.

2) Håll dig informerad. Se till att du har en batteridriven radio hemma – och extra batterier. Butikernas lager av batterier tar snabbt slut när det blir ett längre elavbrott.

3) Gör en enkel handlingsplan för ditt hushåll i händelse av kris. Utgå från situationer som skulle kunna inträffa där du bor.

4) Se till att du har tillgång till alternativa ljuskällor. Säkrast är batteridrivna lampor.

5) Det är viktigt att du kan hålla dig varm. Ha till exempel varma filtar, liggunderlag, sockor och mössor hemma.

6) Försök att ha vatten och mat hemma för en veckas behov. Se till att du regelbundet omsätter maten, annars blir den för gammal.

7) Håller du dig i bra fysisk och mental form ökar du dina chanser att klara en kris.

I Olofström är Civilförsvarsförbundet och FRG mycket aktiva och vi håller nu på att ta fram ett nytt avtal för vårt samarbete. De gör en stor insats i Olofström och vill du själv vara en del av deras arbete så kontakta gärna Christina Jönsson på FRG i Olofström olofstromscff@oktv.se  Där kan du också få tips om vad du kan behöva för att klara dig själv under en kortare period.

När det gäller TFÖ 2020 så kommer övningarna att fortsätta under året. För mig var detta andra övningen i år som genomfördes. I vår organisation så kommer vi att fortsätta vårt arbete med att förbereda oss stärka oss för att klara vårt uppdrag.

På G igen!

Det har blivit en längre paus i bloggandet för min del. Vi alla översköljs av en mängd information 24:7, mejl, inlägg på sociala media, nyhetsbrev, veckobrev mm och någon stans där i flödet så landade jag i att det egentligen var obehövligt med denna information också.

Längre tillbaka så var det många som tyckte att de inte fick tillräckligt med information och att det borde vara någon som informerat dem, att inte veta var hela tiden någon annans fel eller i vart fall var orsaken brist på information. Nu har alla så mycket information, och delger allt till alla, väljer ”svara alla” på massutskick, lägger kopior till så stor grupp som möjligt för att inte behöva lägga tid på att fundera över om någon är missad. Ingen vågar sig på att framföra att de inte fått information för innerst inne så vet vi att vi skulle kunna ha fått det via något mejl som vi fått en kopia av för 3 månader sedan….

Trots all info så har flera saknat mina inlägg så just för att det finns så mycket info så kommer jag nu att återuppta bloggandet igen, lyfta fram sådant som jag tänker är bra för oss i kommunkoncernen att veta och också lite om vad som är på g eller vad jag själv gör.

Jag börjar nu årets första blogg med tre saker som jag tycker är extremt roliga denna veckan!

  1. Det senaste årets deltagande i SKRs projekt Modellkommun avslutas i dag och i morgon med en resultatkonferens i Jönköping. Projektet handlar om att jämställhetsintegrera all vår service, våra tjänster, samhällsplanering, föreningsstöd mm till kommuninvånare. Själv har jag tyvärr inte möjlighet att delta i slutkonferensen men på plats kommer vår vice kommunstyrelseordförande Sandra Danielsson och social hållbarhetsstrateg Alina Ejder.
  2. Invånarantalet har minskat sedan första januari 2019 men befolkningsutvecklingen är försiktigt positiv nu från årsskiftet. Särskilt kul är det att födelsenettot är på plus 5 och att inflyttningen är på plus 11. Det är enbart flytt till och från utlandet som vi har en minskning då det är fler som flyttat ut ur landet än från utlandet till Olofström. Idag är vi 13 439 personer, 13 fler än vid årsskiftet.
  3. Vi publicerade vår e-tjänsteplattform i går, den 3 februari 2020! Här finns nu möjlighet för alla att vara med och utveckla plattformen! Vill du så loggar du in på Mina Sidor och där kan du då bl.a. ange vad du skulle vilja ha för e-tjänst som inte finns där idag. Vi behöver verkligen allas hjälp för vi vill ha tjänster där som är till nytta.