På G


Denna vecka har präglats av samverkan med andra kommuner, myndigheter och organisationer i olika sammanhang och i olika verksamheter.
Under tisdagens Kommunstyrelse så presenterade Region Blekinge processen för framtagande av den Regionala utvecklingsstrategin, RUSen. I arbetet med den regionala utvecklingen så kommer alla som vill ha möjlighet att vara med och komma in med synpunkter  genom möjlighet att delta i medborgardialoger. Dessa är planerade till att ske runt maj månad i år. Finns det områden där vi som kommun vill genomföra medborgardialog nu under våren så finns möjlighet för oss att samordna dialogerna med regionen. Kontakta gärna mig i så fall.

Tillsammans med Osby, Bromölla och Östra Göinge har vi bolaget Skåne Blekinge Vattentjänst AB, SBVT. Vi hade ägarsamråd i Olofström i onsdags där vi bl.a. diskuterade olika frågor och kommer under våren att tillsammans med bolagets styrelse diskutera en gemensam strategi för arbetet.

Igår träffades vi i länet utifrån ”Intention gällande bostadsbyggande i Blekinge” som undertecknats av samtliga kommunstyrelseordförande i länet och länsstyrelsen. Målsättningen med gårdagens möte var bl.a. att skapa en gemensam bild av byggklara tomter i länet, diskussion av hur vi skulle kunna underlätta nybyggnation av en- och flerfamiljshus i länet och nya detaljplaner. Igår beslutades att länets kommunstyrelseordförande och kommunchefer skulle utgöra Byggråd och att Länsstyrelsen skulle bjudas in till kommande möte.

På dagens Krissamverkan Blekinge på Länsstyrelsen redovisades bl.a.

  • hur vi samarbetar mellan Räddningstjänsterna i landet vid skogsbränder. Förutom att reglera vem som i första hand stöttar vem så även vad gäller begrepp och standardiseringar för att underlätta samverkan, samt även internationellt, och med MSB och försvaret.
  • Höga vattenflöden i bl.a våra åar, där det konstateras att trots de höga flödena så har detta inte påverkat grundvattennivån positivt.
  • Karlskronas arbete med nödvattenplan
  • Coronavirus där smittskyddsläkaren redogör för världsläget. 94 fall i Sverige idag men ingen okänd smittspridning i Sverige. Riskerna vid insjuknande är ungefär detsamma som vid influensa gällande sjukhusvård mm.

Det finns möjlighet för alla att gå in och önska e-tjänster som ni vill att vi som kommun erbjuder. I veckan har ett tiotal medarbetare genomgått utbildning för att kunna bygga e-tjänster.

Löneprocessen är igång innan nya löner kommer att meddelas medarbetare så kommer en avstämning att göras dels av HR och dels med fackförbunden.

Bemanningsenheten har flyttat upp till kommunhuset. Från och med nu kommer alla besök hos bemanningen vara bokade. Drogtestning och intervjuer kommer i första hand att ske i det lilla kontoret  näst längt in hos HR, men Bemanningen kommer också att ha behov av att använda Gränum i större utsträckning.

Under nästa vecka påbörjas intervju av ny VD för Olofströms hus.

Philemond Nordström på It kommer att sluta och rekryteringen av  ersättare är på gång. Ansökningstiden har precis gått ut och vi hade totalt 44 sökande till tjänsten. Fyra personer kommer att kallas på intervju så snart som möjligt. Glädjande med många sökanden och dessutom många med rätt kompetens och erfarenhet.

Jag avslutar med att informera och flagga upp för pågående upphandlingar samt kommande.

Pågående upphandlingar (när annonsering har skett)

Mediaservice (Ronneby), 2020-02-01 (planerad avtalsstart), överprövad

Persontransporter, 2020-07-01, överprövad

Välfärdssystem SÄBO, 2020-09-01

Kommande upphandlingar

Färskt kött och charkprodukter

Företagshälsovård

Verkstadstjänster, OHAB, OKAB, ONAB, SBVT deltager

Nu hoppas jag på en helg utan regn med mycket sol – och att ni alla har möjlighet att vara ute i alla fall en stund och njuta av ett D-vitamintillskott!