Mitt i sommaren

Även om det nu är mitt i sommaren är många verksamheter i full gång. Även befolkningsutvecklingen är på G. Sedan 1 januari har vi ökat med 67 personer och är nu 13 237 personer! Den senaste veckan har vi gått plus på födelse-, flytt- och invandringsnettot.

Vision

En ökad befolkning innebär också större behov och anpassningar av våra lokaler. Även här pågår nu en hel del arbete. Ombyggnationer pågår på flera skolor vilket innebär att förutom de som arbetar direkt med själva byggnationen så krävs omplaneringar inom lokalvården nu under semestern för att klara byggstädningarna.

I Kyrkhult så har ju bibilioteket flyttat ut från skolan och kommer att öppnas i den fristående byggnad som fram tills nu varit fritidshem. Nu pågår arbete för att fritidshem ska kunna öppna inne i skolan efter semestern.

Trafiklösningen på Brännaregårdskolan kommer inte att asfalteras utan bara grusas upp i år med anledning av att marken ute i kärret inte hade den bärighet som önskades så vi måste låta naturkrafterna ha sin gång, det vill säga att vi får låta uppfyllnaden sätta sig.

Nu har första markanvisningsavtal skrivits på de ”vanliga” villatomterna i anslutning till hästgårdarna i Jämshög. Det finns 4 tomter totalt i området förutom de 6 hästgårdarna.

Den 1 juni ändrades lagen om mottagande av asylsökande vilket innebar att de som fått beslut om avvisning eller utvisning inte längre har rätt till boende och dagersättning från Migrationsverket. Även gränskontrollen förlängdes från den 8 juni till den 11 november 2016.

I slutet av juli genomfördes ytterligare skärpning vilket bl.a. innebar att huvudregeln blev tidsbegränsade uppehållstillstånd, inte permanenta, på 13 månader eller 3 år. De som får 3 år, dvs de som har flyktingstatus, kommer att ha rätt att återförenas med sin kärnfamilj men övriga kommer att ha mycket begränsad rätt till familjeåterförening. För de som ansöker om familjeåterförening ställs nu i många fall också krav på att personen har bostad och kan försörja sin familj.

Med färre asylsökande till Sverige så minskar behovet av boendeplatser vilket har inneburit att de 69 förtätningsplatser som infördes på anläggningen i Olofström nu har minskats efterhand och är borttagna.

Nu har vi många vikarier inne vilket möjliggör semestrar för våra ordinarie medarbetare. Om några veckor kommer nya förvaltningschefen Margareta Gabrielson att börja sin tjänst på Utbildningsförvaltningen. Ny HR-chef tillträder den 12 september. Administrativ chef Anna-Karin Johansen kommer snart att gå på föräldraledighet. Från och med 1 september så kommer Matilda Frigård därför att gå in som samordnare för avdelningen och kombinera det med funktionen som överförmyndarhandläggare.

Helen Isaksson på IT-avdelningen kommer att börja arbeta med liknande arbete men på annan plats i kommunkoncernen, hos OKTV.

Förhandlingar gällande kommunals avtal pågår och vi kommer att träffas igen nu under veckan. Vi räknar med att vara klara med nytt lokalt avtal under de närmaste två veckorna. Därefter kommer lönesamtalen att påbörjas inom kommunals områden. Ny lön kommer att gälla från och med 1 maj även om avtalet inte blir klart förrän i augusti.

 

Vision

3 advent & tid för förberedelse – integration

Head_advent3-2

Advent betyder ankomst och är en tid av förberedelse, förberedelse på olika plan. Förberedelse för jul, förberedelse för ledighet och för allt som vi vill göra innan 2014 är slut.

I kommunen förbereder vi mycket nu inför 2015. Vi kommer att fokusera på att lägga en bra grund för integrationsarbetet genom att synka allt som görs i kommunen med allt Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, anläggningsansvariga, föreningar och frivilligorganisationer gör.

I tisdags fattade Kommunstyrelsen beslut om nytt avtal om mottagande av ensamkommande barn/ungdomar. I år har vi ett avtal som säger att vi ska ha 4 ungdomar som inte beviljats uppehållstillstånd. Från och med 2015 kommer vårt avtal att vara 10 som inte har uppehållstillstånd. Detta innebär i praktiken att vi minst kommer att ha det dubbla då vi får ytterligare ungdom så snart ett barn beviljats uppehållstillstånd. Även efter att någon beviljats uppehållstillstånd så bor denne kvar i boendet till dess personen är myndig och gått ur gymnasiet. Vi tar emot barn/ungdomar via vårt förbund Cura – och då tillsammans med Ronneby och Sölvesborg. Cura är otroligt duktiga på mottagande och våra tre boende Cura Park i Ronneby, Cura Vik i Sölvesborg och Kura Boda i Olofström fungerar mycket bra. Från och med i år är samtliga 290 kommuner i Sverige skyldiga att ta emot ensamkommande barn och 287 kommuner har ett mottagande av barn.

När det gäller vuxna så sker etablering av anläggningar annorlunda. Då är det enskilda företagare som lämnar in anbud på boende. Innan anbud lämnas ska den kommun där den eventuella anläggningen finns informeras. Däremot har inte kommunen någon rätt att påverka utan någon kommun kan få flera anläggningar, någon annan ingen. Vi har i dag boende i Kyrkhult, Galaxen, och i Vilshult. Tanken med anläggningarna är att personer bor där tills de fått uppehållstillstånd men många blir kvar längre tider på anläggningarna i väntan på kommunplacering. Under denna period så har Migrationsverket, Arbetsförmedling och kommun ansvar och här är det viktigt att veta vem som gör vad så att det blir så bra som möjligt. Även inom kommunen är det många verksamheter som är berörda. Idag finns i Olofström drygt 400 personer boende i Migrationsverkets anläggningssystem. Under de senaste 24 månaderna har 147 personer valt att bosätta sig i Olofström.

Att vi blir bra på integration är en vinst för oss alla. Vi är bra eller bäst på det mesta som vi gör i Olofström och här vill vi också bli så bra vi kan. Vi håller nu på att rekrytera en integrationssamordnare, en tjänst som kommer att finnas på Kommunledningsförvaltningen, Samhällsutveckling, och arbeta med samordningen och samverkan inom kommunen och med andra myndigheter och aktörer för att ge ett bra mottagande, men också se till så att kommunen söker de ersättningar som vi har rätt till.

Målsättningen är också att vi kommer att finnas knutna till Visit Olofström med samhällsvägledning, Arbetsförmedling och så snart som möjligt även Migrationsverket.

Planering pågår också för att på ett än bättre sätt ta emot de barn som bor på anläggningar i kommunen vad gäller skola. Vi behöver också fler platser för Svenska för invandrare. Här pågår nu också planering för att under januari kunna öppna upp i Vilshult och även här pågår rekrytering men av lärare.

Boende M dec 2014

Head_advent3-2