Ny gemensam personaltidning för hela kommunkoncernen

Vi har gett ut personaltidningen Himla Nytt under många år i kommunen. Under senare år har vi övergått till en digital tidning och också lagt den tillgänglig för även de medarbetare som finns i de kommunala bolagen. Dock har tidningen innehållit enbart material från kommunorganisationen, inte från våra helägda bolag. För att stärka Olofströms kommun och våra verksamheter arbetar vi för att skapa en helhet inom koncernen och har då även diskuterat personaltidningen. För samtliga medarbetare och ledare inom kommunkoncernen gäller samma värdegrund och alla har också möjlighet att vara med i samma personalklubb. Som ytterligare ett led i samordningen och helhetstänket inom kommunkoncernen kommer personaltidningen från och med i höst att vara gemensam för hela kommunkoncernen.

Detta innebär att det nummer av Himla Nytt som skulle kommit ut i augusti inte kommer att komma ut. I stället kommer arbetet med den nya tidningen att påbörjas. Även utformningen av tidningen kommer att ske i samverkan inom koncernen.

Namnet på den nya tidningen kommer däremot inte att vara klart i oktober – utan tidningen kommer att innehålla en namntävling med många fina priser till de bästa förslagen. Du har alltså möjlighet att redan nu börja fundera på namn för den nya tidningen.

Jag är övertygad om att en gemensam tidning kommer att bidra till en starkare vi-känsla inom kommunkoncernen, ökad kunskap och kännedom om de olika verksamheterna och därmed också en större förståelse för varandras verksamheter och respekt för helheten.

Tidningen blir så bra som vi gör den till. Idéer och förslag på innehåll i tidningen lämnas för detta nummer som tidigare till Karin Andersson, informatör, karin.andersson@olofstrom.se Från och med nästföljande nummer, dvs. i december, kommer det att finnas en särskild e-postadress för förslag avseende personaltidningen.

Himlanytt

Intern kommunikation & information

 

Det finns inget som är så viktigt men också så svårt som kommunikation och information i en organisation.

OIofströms kommun har ca 1200 medarbetare som arbetar med olika typer av verksamheter. Del av kommunens verksamheter drivs i helägda bolag eller via medlemskap i kommunalförbund. Gemensamt för oss är att vi har samma övergripande mål antagna av Kommunfullmäktige; Barnen i Centrum, Jobb till 1000 och Nära till Allt.

Vi är en organisation i ständig utveckling och för att bli så bra som vi kan bli måste vi alla veta vad som händer i organisationen och var vi är på väg. En utmaning är kommunikation och information i en så stor organisation med så skild verksamhet. Det är lätt att information från chefsmöten och ledningsgrupper stannar upp eller fördröjs längs vägen.

Jag uppskattar verkligen mejl som börjar med ”Jag har hört detta och detta, kan det verkligen vara så?” Oftast handlar det om missförstånd och i de fall som ryktet var sant så har ofta syftet med åtgärden försvunnit eller förvanskats längs vägen. När jag svarar på ett mejl svarar jag bara en person men många fler har säkert hört samma sak. Målsättningen med denna blogg är att komplettera den information och kommunikation som sker idag, inte att ersätta. Förutom att ha en verbal dialog är alla givetvis fortfarande välkomna att mejla mig men ställ gärna frågan via bloggen eller ge din syn på saken – då ger du samtidigt andra möjlighet att få svar på samma funderingar.