Modellkommun & digitalisering

Idag var det kommunstyrelsen och en av redovisningarna handlar om kommunens arbete gällande digitalisering. Digitalisering är det övergripande fokus vi har inom kommunkoncernen för 2019 i vår verksamhetsutveckling. Handlingsplanen presenteras på Kommunstyrelsen och den kommer också att presenteras för allmänheten på årets Medvindsmässa – den 4 maj i centrum kl. 10 -14. Presentationen gjordes av IT-chef Fredrik Anderberg och IT-strateg Kent Lindh och så fritidschef Lorri Mortensen Mates på Lynk från Stockholm.

Jag tänkte också passa på att informera om arbetet i SKL-projektet Modellkommun. Målsättningen är att vi ska stärka vårt arbete med jämställdhetsintegrering. Kort innebär detta att jämställdhetsperspektivet ska införlivas i allt beslutsfattande på alla nivåer. Jämställdhet som fråga och som perspektiv ska vara en integrerad del i all verksamhet, inte ett sidospår som ligger på en eller ett fåtal personer. Vi ska erbjuda en rättvis och likvärdig service med samma kvalitet oavsett kön. 

Under gårdagen var vi i Kristianstad på vårt första möte tillsammans med våra mentorkommuner Kristianstad och Malmö. Malmö och Kristianstad delar med sig av hur de arbetat och arbetar och vi har möjlighet att ta till oss det som passar vår verksamhet. Det som har hänt är att vi har gått igenom statistik för olika delar av våra verksamheter och börjat titta på vad som är ojämlikt. Det vi har kunnat konstatera är att bl.a. unga flickor mår psykiskt sämre än unga killar på högstadiet. Däremot mår äldre män sämre än äldre kvinnor.  Vi kommer under våren att välja ut två områden som vi kommer att köra som pilotprojekt, vi kommer att skaffa rutiner för att vi i våra beslutsunderlag både får med barnperspektivet och jämställdhetsperspektivet och vi kommer framöver att i så stor utsträckning som möjligt redovisa resultat fördelat på män och kvinnor och i de fall det är möjligt icke binära (identifierar sig varken som man eller kvinna)

 

Bästa statsnät 2018 & tjänst som lärare/student!

Vi söker nu en blivande lärarstudent och lärare! Från och med hösten 2019 erbjuds en ny lärarutbildning på Högskolan i Kristianstad där möjligheten finns att integrera sina studier med arbete inom Olofströms kommun. Utbildningen är ett samarbete mellan elva kommuner och högskolan i Kristianstad.

Studierna är på 75 % och arbetet på 50 %, i praktiken innebär det att två dagar tillägnas studier och tre dagar undervisning.

Under studietiden (tio terminer) har de 100 % anställning i Olofströms kommun och anställningsavtalet förnyas varje år under förutsättning att studierna och arbetet fortlöper som de ska.

Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng och leder till en grundlärarexamen åk 4-6 med behörighet att undervisa i grundskolans årskurser 4–6 och i ämnena svenska, engelska, matematik samt biologi, fysik, kemi och teknik. Ansökan sker både till högskolan och kommunen, 15 mars till 15 april 2019.

Vi arbetar inom kommunkoncernen tillsammans med digitalisering och teknikutveckling – alla gör inte allt – men tillsammans förflyttar vi oss.

Samarbete stärker och ett samarbete som nu belönas är länssamarbetet IOT – internet of things där Olofströms kraft arbetar tillsammans med tre andra Blekingekommuner.

Motivering

Årets pristagare är fyra stadsnät som gjort sin svaghet till sin styrka. Genom att samverka inom IoT-området har pristagarna visat att även mindre kommuner kan ligga i framkant tack vare samverkan. De fyra stadsnäten har även samverkat med sina ägare för att ta fram IoT-lösningar som både innebär en besparing för verksamheterna samtidigt som invånarna ges högre service. På så sett har deras projekt blivit ett föredöme för stadsnät i Sverige. Priset som årets stadsnät tilldelas projektet IoT-Blekinge

Om vi lämnar uppkopplingen av saker till uppkoppling av människor via fiber så har vi en plan för utbyggnaden. Uppkommer det möjligheter som påverkar fiberutbyggnaden positivt tas dessa tillvara. En sådan möjlighet kan vara Trafikverkets avsikt att sätta upp hastighetskameror längs riksväg 15 då el ska dras fram. Det skulle då eventuellt kunna vara möjligt att dra fram fiber till ett antal kunder inom sträckan Vilshult-Skälmershult-Hunshult som låg planerade för utförande i ett senare skede.

Elnätombyggnad och därmed även rörförläggning för bredband pågår på följande ställen just nu. Byemåla ställverk del av linje 37, Byemåla- Isaksmåla, Björkefall samt Orsjövägen-gamla banvallen där det är både el, fiber och gatubelysning utbyggnad.

Vi är så medvetna om hur viktigt det är för alla att ha tillgång till en fungerande uppkoppling – i allt från tillgänglighet vad gäller bank, shopping och läkare till kontakt med familj och vänner. I kommunkoncernen arbetar vi med den digitala tillgängligheten både vad gäller infrastrukturen och kunskapen. Och det är så många andra som också arbetar med kunskapsspridning gällande tillgängligheten i allt från företag och organisationer till privatpersoner. Blev så inspirerad i morse när jag såg 92-åriga Ann-Marie Appelros instruktionsfilm om hur boka bord. Kolla gärna vid tillfälle in den på Angus burgets fb-sida.

 

Biblioteksplan & förberedelse för årets verksamhetsdag Målen i Centrum och EU-val

Idag presenterade bibliotekschef Anders Nylander och förvaltningschef Joanna Holden ny Biblioteksplan för Kommunstyrelsens Arbetsutskott. Planen bygger på vår gemensamma värdegrund och bibliotekets roll

”Digital utveckling ställer nya krav på inköp av t.ex. teknisk utrustning. Personalen behöver ny kompetens för att kunna tillgodose behoven. Biblioteket används i allt större utsträckning som gemensam mötesplats i samhället. Biblioteket är en plats som invånarna vänder sig till för vägledning och hjälp. Det är inte tillgången till medier som är den enda funktionen i biblioteksrummet. Vi möter alla slags människor på biblioteket. Behovet av både avskilda och lättillgängliga utrymmen växer. Detta är demokratiska frågor som biblioteket enligt lagen ska arbeta vidare med.”

”Biblioteket ska vara en drivkraft i samhällsutvecklingen. Med öppenhet och nytänkande arbetar vi modigt och engagerat vidare för ett bibliotek som värnar om kvalité och delaktighet.”

Planen handlar också om bibliotekets roll att tillgängliggöra information till alla både digital och fysisk – och också stötta enskilda att lära för att kunna ta del av den digitala utvecklingen. Biblioteket har också en viktig roll vadd gäller läs- och språkutveckling och arbetar tillsammans med bla BVC och logopeder.

Det är en omfattande plan med många åtgärder. En del av de punkter som tagits upp i planen för perioden 2019-2020 som områden att utveckla.

 •  litteraturprojektet kring Harry Martinson.
 •  Berättarkraft
 •  samarbete kring e-tjänster, såsom böcker, film och databaser
 •  RFID och självutlåning.
 •  Meröppet på alla folkbibliotek i kommunen.
 •  ge ett bredare digitalt utbud.
 •  utveckla utseendet och funktioner på webben.
 •  utveckla biblioteken som mötesplats i samverkan med lokalsamhället.
 •  införa nya metoder för att efterfråga besökarnas förväntningar på biblioteket.
 •  programverksamhet
 •  deltagandet i Nässelfrossa och Berättarkraft
 •  samarbete med Biblioteksutveckling Blekinge Kronobergs litteraturutvecklare
 •  utveckla möjligheten till att studera på biblioteken
 •  utveckla tidskriftshörnan på Olofströms bibliotek
 •  anpassa informationsdisken till en storlek som passar ett modernt bibliotek
 •  öka flexibiliteten i hur bibliotekens lokaler kan användas och ha generösa öppettider

Under eftermiddagen planerade jag tillsammans med Per Ekman på Tendensor och kvalitetsstrateg Adnan Samardzic nästa veckas verksamhetsdag Målen i Centrum – då vi ska påbörjar arbetet med de övergripande målen för perioden 2020 och framåt.

Valplaneringen inför EU-val 26/5 är nu igång på riktigt. I förra veckan var administrativ chef Anna-Karin Johansen och Mikael Dahl iväg på en valinformation på länsstyrelsen och på torsdag ska de tillsammans med valnämndens ordförande på en valutbildning som arrangeras av SKL

Inom turismen händer massor dels skrivs i dagarna ett avtal som gör att VisitBlekinge kommer att hantera Olofströms visitsida.  Vi arbetar också för att få igång ett antal infopoints inför denna sommaren. Infopoints är typ en turistbyrå men med lite mer begränsad information men som är öppna på platser och tider där besökarna är. På fredag ska vi ha möte med fem intressenter/företag som förhoppningsvis leder till fem lokala infopoints redan i sommar.

Jag vill också passa på att flagga upp för Vårmys på Holjebadet söndagen den 28 april klockan 16.30 med yoga, bastu, motionssim och mycket mera. Sista anmälan är den 21/4 och görs genom https://holjebadet.brponline.se/#/webcategories 

Digitalisering & Heja hälsan 2.0

Digitaliseringsgruppen var idag upp och presenterade den digitala handlingsplanen för övergripande ledningsgruppen – en plan med invånarfokus i centrum. Presentation av planen kommer också att ske bla på Kommuninfo och Kommunstyrelsen.

Den övergripande ledningsgruppen är också styrgrupp för Heja Hälsan 2.0 – ett projekt som verkligen stött och hjälpt oss i arbetet med en hälsofrämjande arbetsplats och attraktiv arbetsgivare. Idag arbetade vi i styrgruppen med implementeringen och vad vi kommer att låta bli en del av den ordinarie verksamheten i kommunen när projektet avslutas efter sommaren.

Kvällen avslutades på fullmäktige, ett kort möte där medborgarförslaget gällande ståbord stannade vid att förslaget ansågs besvarat utan något beslut om var skrivborden ska placeras – utan överlåter till nämnd eller förvaltning att hantera som verkställighetsärende.

Budgetarbetet 2020

OFM_SYMBOL_sv

Den 26 februari drog samtliga förvaltningar igång budgetarbete tillsammans på Budgetdagen i Jämshög. Vi valde att starta upp tillsammans med alla chefer i år för att få en gemensam bild av  det ekonomiska läget och också komma igång samtidigt.

Kultur och fritidsförvaltningen kommer att fortsätta budgetdiskussionen under nästa vecka i sin egen ledningsgrupp. Kultur och fritidsnämndens arbetsutskott har hanterat investeringsbudget 2020 och är på väg till nämnden nu. På kommunledningsförvaltningen har samtliga verksamheter börjat titta över möjliga effektiviseringar och kostnader. Inom socialförvaltningen är arbetet i full gång och det som sker nu, under mars månad, är genomgång av interna behov  som lokalvård, matportioner, it-användare, telefon-användare osv. I slutet av månaden kommer även investeringsbehovet för 2020 att sammanställas för beslut i socialnämnden under april.
På utbildningsförvaltningen sker en genomgång av rutiner och också en extra kontroll inför budgetarbetet. Investeringsbehovet kommer att hanteras av utbildningsnämndens AU den 8 april och sedan på extra nämnd den 23 april.

Berättarkraft

 

Årets Berättarkraftsfestival är i full gång och pågår 2-9 mars. Festivalen invigdes den 2 mars med en bokmässa på Lokastallarna i Karlshamn. På scen mötte vi bland annat Thomas Bannerhed, som vid ett par tillfällen har varit vistelsestipendiat i Alltidhults skola och Helena von Zweigbergk. Vi hade också förmånen att få träffa en mängd lokala författare. I Olofström bjuds ett digert program under hela veckan och under lördagen den 9 mars gästas vi av bland annat Ebba Witt Brattström och Anders Roslund. Anders är just nu aktuell med en ny bok ”Tre timmar” och hans förra bok ”Tre sekunder” görs det just nu en Hollywood-filmatisering av som kommer ha premiär i början av hösten. Joel Kinnaman är en av skådespelarna. Programmet hittas här https://issuu.com/berattarkraft/docs/program_berattarkraft_2019_sista

 

Invånarantal, byggnation och arbetsmarknadsläget

Vi är nu 13 520 personer vilket är en ökning med 4 personer från årsskiftet och 38 personer från den 1 november 2018. Tyvärr har det varit ett negativt födelsenetto den senaste månaden med 7 personer, dvs det har avlidit 7 fler än det har fötts. Det är däremot ett positivt netto på inflyttning med 4 personer och med invandring med 6 personer.  De siffror jag anger här är nettot men det är betydligt fler som flyttar ifrån och  till kommunen. Vi följer antalet som rör sig mellan några av våra kommuner.  Av tabellerna nedan så framgår både hur många som flyttar men också nettot för var ort.

Kommun Netto Rörelse
Bromölla 2 12
Sölvesborg 1 21
Älmhult 1 1
Tingsryd 0 4
Karlshamn -16 34

 

Kommun Netto Rörelse
Kristianstad 4 10
Stockholm 3 5
Karlskrona -1 1
Göteborg -2 4
Malmö -2 2

Arbetslösheten har minskat i kommunen. Positivt är både att män och kvinnor i samma utsträckning kommer ut på arbetsmarknaden i gruppen av nyanlända. Vi arbetar aktivt tillsammans med AF för att skapa möjlighet att så snart som möjligt kunna försörja sig själv. Vi har flera olika ”spår” för att kunna tillmötesgå olika behov och förutsättningar. Ett av spåren är vård och Komvux genomför SFI med inriktning vård med målsättning att därefter kunna fortsätta vidare till Vård- och omsorgsutbildningen och utbildning till undersköterska som startar varje termin. 

Nya bostäder

Behovet av bostäder är fortsatt stort. Markarbetet har påbörjats för nybyggnation av 6 våningshus i centrum, Holjebäck. Gamla kommunhuset i Jämshög är nu sålt och lämnas över till köparen idag.   Avsiktsförklaring har tecknats med Getsocial AB gällande kv. Gamla Torg och uppförande av ett sexvånings punkthus efter att detaljplanen ändrats. Värdering av Myrans förskola och skolan i Vilshult är på gång. Många av tomterna på Övre Strandplan är bokade och förhandlingar pågår gällande lägenhetstomten.

Hejaolofström

 

 

 

 

Budgetarbetet startat och lokalvårdschef på plats!

Denna vecka började bra med att Sofia Vestermark – ny lokalvårdschef – började hos oss!

Igår startade vi upp budgetarbetet, driftbudget 2020 och investeringsbudget 2021 tillsammans i Jämshög på folkhögskolan. Målsättningen är att alla chefer ska ha en förståelse och insikt i – och framför allt en samstämmig bild av det ekonomiska läget samt att vi ska gå i ungefär samma takt i budgetarbetet. Vi kommer att följa upp arbetet efter hand för att bli klara ungefär samtidigt.

Arbetet med den sociala strategin pågår och medborgardialog kommer att genomföras i fokusgrupper. Till dessa kommer personer från de kommunala råden att bjudas in. Det kommer också att ske dialog nu i kväll i mötet Café Tillsammans. Alla är välkomna och det är kl 18.00 på Östra Storgatan 34 i Olofström. Ulf Clang kommer att föreläsa om förebyggande arbete gällande droger.

Vi har nu blivit beviljade pengar från Vinnova för projektet Pulssmart med plan att starta på Högavångskolan till hösten. Mer info kommer.

Ny förvaltningschef – utbildningsförvaltningen, servicepunkt i Kyrkhult & pågående byggnationer

 

Patrik Håkansson har tackat ja till tjänsten som förvaltningschef för Utbildningsförvaltningen. Vi är jätteglada att kunna hälsa honom välkommen till Olofström! Han kommer preliminärt att börja hos oss den 15 april.  Han arbetar i dag i Karlshamn som förvaltningschef för utbildningsförvaltningen.

Något som verkligen också är spännande är Servicepunkt i Kyrkhult!

Arbetsgruppen för Servicepunkten i Kyrkhult har nu haft sitt första möte. Projektledare är Lars Åkesson. Servicepunkten är placerad centralt i Kyrkhult, i samma vackra byggnad som Rönås Skog. Från kommunens sida är det Annika Blissing som håller i arbetet.

För att informera om arbetet med Servicepunkten i Kyrkhult, kommer ett stormöte att hållas i Kyrkhults församlingshem den 11 februari 2019. Dit är alla välkomna!  Där kommer också att informeras om LIFVS. (Obemannade, smarta närbutiker.)

Idag påbörjade vi dagen med att diskutera skolan och teknikprofilen. Hur jobbar vi framöver för att stärka kopplingen skola och näringsliv?

Vår Yrkeshögskoleutbildning har nu fått beslut om två starter med utbildning till Automations- och robot-ingenjörsutbildning.

När det gäller våra verksamhetslokaler så har vi fortfarande mycket byggnationer på gång, inte alltid lätt att få en överblick men presenterar här en sammanfattning från gjord av Olofströmshus som ger en bra bild över vad som pågår just nu.

Bygg och Teknik

 • Garvargården – Pågående arbeten med lägenheter i etapp 2
 • Vilboksskolan – Gymnastikbyggnad – Underlag för upphandling färdigställts
 • Vilboksskolan – Tillbyggnad av 4 st klassrum, pågående arbeten med ritningar
 • Vilboksskolan– Matsal påbörjas efter färdigställning av tillbyggnad skola
 • Holjebäck – Förberedande arbeten med att ta fram handlingar
 • Cura – Pågående takstolsmontage samt inbrädning av tak
 • Nordenbergsskolan – Ombyggnad av skolkök pågående arbeten med underlag
 • Jämshögs förskola – Ombyggnad av personalrum pågående arbeten med underlag
 • Jämshögs förskola – Ombyggnad av skolkök pågående arbeten med underlag
 • Ekerydsskolan- Anbud inkommit för ombyggnad av förskola, inväntar besked från kommunen om ökad budget.
 • Kyrkhult skola– Fönstermontage utföras under V-8
 • Brännis förskola– Inväntar besked från kommunen om inglasning av 2 st utesov.
 • Holjegården– Pågående planeringsarbeten

 

Medarbetarenkät och rekrytering förvaltningschef

Resultatet från medarbetarundersökningen presenterades i chefsgruppen i fredags. Kan sammanfatta resultatet med ett ord – WOW!!! Vi har under ett flertal år förbättrat resultatet och är nu i topp 5 i Sverige! Det resultat vi jämför är de så kallade HME-frågorna som står för Hållbart medarbetarengagemang. Genom att frågorna är gemensamma kan vi jämföra oss med andra kommuner och vi kan också jämföra samband mellan engagemang och verksamhetsresultat över tid. Det är nio frågor som mäter områden motivation, ledarskap och styrning. Vi har dessutom kompletterat enkäten med bland annat frågor om lean, värdegrund och om medarbetaren skulle rekommendera Olofströms kommun som arbetsplats. Alla medarbetare skapar tillsammans en bra arbetsplats och en bra miljö! Vi hoppas att alla arbetsplatser har möjlighet att fira resultatet för kommunen med tårta i samband med genomgång av enkäten. Var arbetsplats väljer dessutom vad den vill jobba vidare med under året, och det kan vara ett område med ett lägre resultat eller ett område som ligger högt men där just den arbetsplatsen ändå vill lägga fokus.

Om en vecka, tisdagen den 29 januari,  kommer vi att genomföra intervjuer med de tre kandidater som vi valt ut för intervju för uppdraget som förvaltningschef för utbildningsförvaltningen.