Försäkringar, platsvarumärke och budgetramar.

Det mest fantastiska med Sverige är nog årstidsväxlingarna där var period innehåller många plus ( och några minus). Nu i början av maj så känns det som att vi får så mycket tid tack vare ljuset både på morgon och kväll, vi har kommit i kapp timmen som försvann med sommartiden och bladen blir grönare – limegröna blad mot knallblå himmel.

I början av 2000-talet arbetade jag med fastigheter i Jönköping. Då var det svårt för kommuner att få försäkringar och de försäkringar som erbjöds hade höga premier. Det har vi nu helt kommit ifrån då vi är många kommuner som har egna försäkringsbolag. Olofströms kommun äger tillsammans med många andra kommuner Kommunassurans AB. Igår hade vi stämma och beslut fattades om aktieutdelning. Vi får också återbäring på vår premie och oavsett vad som händer så har vi alltid rätt att få försäkring. Via Kommunassurans har vi också möjlighet att få stöd och råd vad gäller hur vi skyddar vår egendom och i samband med stämman fick vi också del av hur vi förebygger och begränsar skador och bränder i skolor och förskolor. Vi fick också del av hur Räddningstjänsten i Syd arbetar tillsammans med bland annat skolor för att minska risken för brand och kontinuerligt följer upp incidenter.

En del i arbetet mot skadegörelse / brand är att ha noll-tolerans och med det menas att så fort en skada uppkommer åtgärda så att spår av skadegörelse eller brännmärke tas bort direkt. Det handlar då om den image som området har och får. Med det så kommer vi på platser i stort  och platsvarumärket. Vi deltar i ett projekt via Region Blekinge Nordic light som handlar om platsvarumärkesarbete. Parallellt med det projektet så pågår också en diskussion i länet om att arbeta tillsammans med en gemensam bas i platsvarumärket för att stärka länet och också samordna oss i de olika områdena där vi använder varumärket – från besöksnäring, till företagsetablering och att bo och leva i regionen. 

Förslag till preliminära budgetramar togs av Arbetsutskottet i tisdags. Den prognos som vi nu har fått av SKL var ca 7 mkr bättre än den vi fått tidigare i år, förbättringen berodde på en högre sysselsättningsgrad än vad som tidigare räknats med. Det innebär trots det att när vi räknat upp för volymökningar och kostnadshöjningar samt avsatt för löner så har besparingskrav på samtliga fyra nämnder.