På G i kommunkoncernen – Näringslivsbolaget & Utbildningsförvaltningen

ÄlmhultÄlmhult 2

Det finns många sätt att utveckla och för att inte behöva uppfinna hjulet och dessutom göra allt själv så är två säkra kort samverkan och omvärldsbevakning. Idag har vi (KS ordförande, vice ordförande, teknisk chef, näringslivschef och utvecklingschef) varit i Älmhults kommun. Älmhult liknar Olofström på flera sätt och det finns flera frågor som vi har ett gemensamt intresse i och många områden där vi kan lära av varandra.

Det går bra för Olofströms just nu. Huspriserna fortsätter uppåt, Volvo, Shilo och Safeman nyanställer. Näringslivsboaget arbetar med att ta fram en ansökan som handlar om kompetensutveckling av medarbetare i befintliga företag. En tvådagars konferens för företagen planeras i oktober även en del seminare kommer att genomföras, arbetet är i full gång. Ett presentationsmaterial rent allmänt om kommunens näringsliv håller på att plockas fram. Materialet skall vara klart slutet på maj. En road show för att presentera TechTank för teknikföretagen i och runt Olofström planläggs och skall komma igång innan sommaren.

Även kommunens tomter säljs och nu står ”Hästgårdarna” på tur, flera intressenter och vi räknar med att VA och gata i det nya området ska vara klart innan årsskiftet.

Utbildningsförvaltningen har fortsatt med projektet Poolarna, som vi kallar de 70%-iga visstidsanställda en månad till.  Poolarna är utgångsplacerade på våra förskolor efter principen större förskola=fler pooplare. Att utbildningsförvaltningen förlängde ytterligare en månad var för att få ihop tillräckligt underlag för en djupare analys av insatsen. Det vi skall klargöra är : Kostaden i förhållande till hur vi löst frågan tidigare, Orsaken att vikarie behövs, Finns det skillnader mellan olika förskolor, och i så fall varför. Utifrån svaren skall vi ta fram ett bättre koncept för att lösa vikariefrågan, främst då under den perioden dec –  mars/april kommande år.

Också för våra skolor går det bra! Enligt Öppna jämförelser så visar Olofströms kommun på det bästa elevresultatet i länet. Öppna jämförelser finns publicerade på SKL:s hemsida. Syftet med jämförelserna är att vi kommuner ska lära av varandra, bli bättre och mer effektiva och invånarna ska kunna se hur det ser ut i den egna kommunen och jämföra med andra kommuner. (öppna jämförelser görs inom olika områden bla. skola och socialtjänst.

Utbildningsförvaltningen deltar även i Skapande skola som är Kulturrådets satsning på Kultur i skolan. Två syften finns, dels öka kulturutbytet för skoleleverna och dels få in fler kulturutövare i skolans värld. Vi har i år ett koncept där vi huvudsakligen kommer att använda Vanås slott´s utbud. Här finns en stor variation av bra programpunkter för alla årskurser. Vi skall komplettera med författarbesök-skrivande och även filmskapande/nätet. Planering pågår.

Learning is fun