Rekryteringsläget – koststrateg & förvaltningschef för Kultur och fritid.

Denna vecka har gått otroligt fort!

Jag var in som tf. förvaltningschef på Kultur – och fritid en kort period i avvaktan på annan lösning under rekryteringsfasen. Från och med i onsdags så har i stället fritidschef Stefan Mårtensson gått in som tf. Det är alltid spännande med att få extra insyn i olika verksamheter men jag uppskattar verkligen att Stefan tar detta ansvar fram till vi avslutat den pågående rekryteringsprocessen av ny förvaltningschef.

En rekrytering som nu är avslutad är koststrategen. Från och med årsskiftet kommer kostverksamheten att vara en del av kost- och städserviceavdelningen på Kommunledningsförvaltningen. Nuvarande kostchef Britt Kilsäter kommer att gå i pension vid årsskiftet. Jens Stjernkvist tillträder tjänsten som koststrateg den 1 december 2014. Jens är bl.a. känd för att ha drivit verksamhet på Eriksbergs Natur och vilt och Jämshögs gästgiveri.

mat