Sommarlov, aktiviteter och yrkeshögskoleutbildningar

Just nu omges vi av vackra bilder på blivande studenter både på sociala medier och i tidningar och skolavslutningarna avlöser varandra. Kommunerna har en otroligt viktig roll både som utbildare och för att skapa möjlighet för alla. Alla ungdomar i Olofström får vid något tillfälle möjlighet till ett sommarjobb via Arbetsmarknadsenheten och Växtverket har aktiviteter under sommaren som är öppna för alla. Aktiv Sommar erbjuder ett gäng ungdomar aktivitet och jobb under del av sommaren.

Komvux ger även vuxna möjlighet till utbildning dels på gymnasienivå men också på Yrkeshögskolenivå. Komvux har nu haft avslutning för Yrkeshögskolans automation- och robotingenjörer. Utbildningen leder till arbete och på avslutningsdagen hade sjutton av arton studerande fått arbete inom branschen. På Komvux har 19 undersköterskor avslutat vård- och omsorgsutbildningen och samtliga gick ut till arbete inom vården. Otroligt bra jobbat både från skolan och från eleverna! Många blivande elever har sökt till utbildningarna som startar i augusti, just nu ca 200 sökande.

Gränslöst är ett samarbete mellan Olofström, Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Sölvesborg/Bromölla och Tingsryd. Genom Gränslöst har vi gemensamma statsbidrag och i juni gör vi en halvårsavstämning för att se hur vi ligger till i förhållande till de bidrag vi fått. Vi kan redan nu konstatera att vi använt hela statsbidraget för hälso- och sjukvård medan vi inte använt bidraget till lärlingar. Förhoppningen är att vi framöver ska kunna jobba även med lärlingar.

Nu drar snart Nässelfrossa igång men det händer en hel del även innan och efter Nässelfrossa. Arrangemang finns samlade för hela sommaren i arrangemangskalendern.

Själv började jag morgonen med styrgruppsmöte för projektet Digitala Blekinge. Projektägare är Region Blekinge och projektet är indelat i tre spår – infrastruktur, digitalisering och kunskapshöjande. Tanken är att den utställning Smarta samhället som funnits i Kristianstad ska flyttas över till Blekinge. Gå gärna in och läs mer på hemsidan https://www.smartasamhallet.se/

Kollektivtrafik & Växtverket o

På Kreativum idag hade vi dialogmöte tillsammans med SWECO där vi diskuterade länets utveckling och prioriteringar. En del som lyftes upp som positivt var kollektivtrafiken och hur den utvecklats under åren – mer miljövänlig, wi-fi på bussarna och avgångar synkade med tågtrafik, Öresundsbron som möjliggjort och underlättat tågtrafik ut i Europa. Samtidigt så har Regionstyrelsen idag fattat beslut om att ge ungdomar möjlighet att åka gratis kollektivtrafik även denna sommar. Det ger både alla ungdomar samma möjlighet att resa runt i länet oberoende av ekonomi och ger också erfarenhet och vana av kolektivtrafikåkande.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=7236824

Något som också har gett möjlighet är de paragraf 37 medel vi fått från Länsstyrelsen. Avslutar bloggen inför helgen med en rapport från Elvin Jakus chef för vår ungdomsgård Växtverket.

Projektet 37A ung integration är i sin slutfas. Det är helt otroligt vad lite pengar kan göra. Tack vare projektet har vi fått nya besökare, till och med på vissa aktiviteter har vi haft 20 % nyanlända tjejer. I vanliga fall ser man nästan inte dessa tjejer på fritiden varken på fritidsgården eller föreningslivet jätteskoj.

Vi har ungdomar som har provat på nya aktiviteter och fått nya intressen. Ungdomar som aldrig hade haft råd har nu kunnat följa med på aktiviteter både tacksamma ungdomar och föräldrar. Nästan alla aktiviteter vi har gjort har varit fulla och ungdomar har lärt känna nya ungdomar. Så en pott aktivitets budget och lov budget hade varit bra och haft i framtiden, dessa pengar hade kommunen fått tillbaka alla ggr på längre sikt. Vissa har skött sig otroligt bra både i skolan och på fritidsgården för dem har inte velat ha en konsekvens att inte få följa med och dem har tagit ansvar.

 Mjölktältet är ett fantastisk arrangemang som fångar upp alla åldrar från små barn till pensionärer. Första året jag var med om mjölktältet var 2017 och då hade vi nästan enbart ungdomar där. Nu är tältet nästan fullt hela tiden av olika åldrar. Vi hörde att det hade varit många slagsmål i år på Holje marknad, men inget på mjölktältet eller i dess närhet. Slagsmålen orsakades mestadels av ungdomar från andra kommuner varav en kommun som inte arbetar främjande och det vill jag inte se i denna kommunen. Mjölktältet har blivit populärt och andra kommuner har bjudit in oss till deras festivaler och tillställningar, men vi har sagt nej det tar mycket tid och resurser så det räcker med en gång om året och vi älskar det. I år är det ett godkänt IQ projekt. Här hjälper C.a 100 ungdomar med att resa och plocka ihop tältet samt gör milkeshake. Belöningen är att vi har öppet en kväll enbart för dem som hjälpt till och då gör vi en tre rätters middag tillsammans. Delaktighet och känna sig nyttig är viktigt bland ungdomar.

Vi har en visstidsanställning annons  ute just nu och den varar bara året ut och vilka fina ansökningar vi har fått in hithills: Lärare, magisterexamen, doktorsavhandling, fritidspedagoger, fritidsledare, dramapedagog, folkhälsopedagog, Skådesspelare, kriminalinspektör, en allsvensk spelare inom sin  idrott, beteendevetare, konsult, terapeut mm. Det känns verkligen som att Vi har marknadsfört Växtverket på ett bra sätt runt om i södra Sverige. Jag har föreläst på några platser senast Karlskrona och vi har studiebesök från olika platser, förra veckan från Ängelholm. Alla är imponerande av det främjande arbetet vi gör och våra tankar om framtiden. Det känns som vi har fått ut det bra i Olofström också bland kommunanställda och andra vuxna boende i kommunen samt föreningslivet, men jag är osäker om vi har nått ut till politikerna. Jag har talat inför politiker, men aldrig fått chansen om det främjande arbetet, men jag hoppas det har nått ut till dem. När jag kom till Växtverket så hade dem en vikarie och inte många som kompententa som sökte arbete i första rundan, så det har hänt massor på den fronten.

Önskar er alla en härlig nationaldag – och påminner om det som verkligen alltid är viktigt – vår värdegrund!

Övre Strandplan, servicepunktprojekt

I Kyrkhult är arbetet i full gång med Servicepunktprojektet. Lokalen finns redan i samma hus som Rönås Skog och kommer att bli en träffpunkt för föreningar och allmänhet.

Matlust och Växtkraft är en gårdsbutiksrunda den 14-15 september i Blekinge län. Välkomna redan nu att hämta en karta över gårdsbutiker i Blekinge, eftersom gårdsbutikerna nu har öppet för säsongen.

Övre Strandplan – tomtförsäljning

8 småhustomter (av totalt 20) och 1 lägenhetstomt är redan bokade på Övre Strandplan. De första husen är beställda av sina köpare och det blir spännande att följa byggnadsprocessen uppe vid Halen.  En visning för allmänheten, husföretag och press kommer att ske innan semestrarna drar igång på allvar. Mer information kommer på hemsidan!

Social hållbarhetsstrateg

Sanna Sommén kommer tyvärr att sluta hos oss i höst då hon kommer att börja hos Länsstyrelsen. Innan hon slutar kommer förslag till strategi för social hållbarhet att presenteras för Kommunstyrelsens arbetsutskott. Vi ser fram emot fortsatt samarbete med Sanna även i framtiden och önskar så klart henne all lycka till.

Måndag med näringslivsfrukost och ägarsamråd

Korta veckor nu både denna och nästa vecka – och långa kvällar – så mycket tid att njuta av naturen.

Började morgonen med företagsfrukost tillsammans med Svenskt Näringsliv. Företagare, förtroendevalda och tjänstepersoner diskuterade de olika områden som ingår i rankingen – och hur vi kan arbeta vidare tillsammans för att förbättra företagsklimatet. I år så kom vi på andra plats i Blekinge och nu jobbar vi framåt för att förbättra oss ytterligare. De områden som vi kommer att lägga mer fokus på när det gäller företagsklimatet är mer dialog och information om tillstånd, regelförändringar och upphandlingar, samverkan skola näringsliv – entreprenörskap, samt digitalisering.  

Under eftermiddagen hade vi ägarsamråd i Osby tillsammans med övriga tre ägare för SBVT (Skåne Blekinge Vattentjänst). Jag tycker att vi i Olofström är bra på att samverka med många på olika sätt, vi har gemensamma bolag, nämnd, förbund och olika nätverk.  SBVT äger vi tillsammans med Bromölla, Osby och Östra Göinge – och det bolaget sköter vårt VA-nät och bistår med strategisk kompetens och också att vi har vårt dricksvatten från Bromölla. Vi har flera andra bolag som vi äger tillsammans med andra kommuner bl.a. Kommunassurans AB där vi har våra försäkringar, Inera som jobbar med kommuner och regionsers digitalisering, Visit Blekinge och Väst Blekinge Miljö.  

Sol, semestervikariat och KRAV-märkning

Härligt väder, solen skiner och det regn som kom i förgår gör att valborg går att fira med en eld för de som vill. Vi andra kan värma oss i solen.  Med solen så kommer också tankarna på semestern. Statistik från besöksnäringen från förra året visade på ökning både vad gäller kanotuthyrning och camping! Kanotcentralen i Olofström redovisar 13 550 kanotdygn för år 2018 mot 10 905 året innan. En uppgång med hela 24,25%! Halens camping redovisar 45 000 gästnätter för 2018 vilket är en ungefärlig ökning om 12%. Som näringslivschefen brukar säga ”DET GÅR BRA FÖR OLOFSTRÖM!”

Redan nu i april är Bemanningsenheten i princip klar med semester-vikarietillsättningen för Olofströms kommun! De har genomfört över 100 intervjuer de senaste två månaderna.

I fredags deltog kostchef Joakim Nilsson och två andra kostchefer från Blekinge i en analysdag med Länsstyresen kring krissamverkan med fokus på hur vi tar fram planer och jobbar vidare med att säkra livsmedelsförsörjningen vid kris. Vid en kris så har vi alla ett ansvar för att klara oss själva i första hand. Vi är dock otroligt sårbara och beroende av en säker elförsörjning och i den stund som vi inte längre har tillgång till el påverkas vi direkt. SVT sände tidigare en serie, en form av experiment, där en grupp personer deltog. En av grupperna bodde i ett modernt nybyggt hus och den andra gruppen på en mindre och äldre gård. Serien finns tillgänglig på SVTplay – se gärna hela eller del av den vid tillfälle. https://www.svt.se/nedslackt-land/

Kostchefen har fokuserat på att förbättra måltidsservice egenkontrollsprogram och deras åtgärdsplan godkänd efter ”bäst-före” problemen de haft med den kylda maten. Miljöförbundet har nu godkänt både åtgärder och kontroller.  Förra veckan genomfördes extern revision på KRAV certifieringen. Blankt papper! Och vi är fortsatt 1 av 18 kommuner med KRAV-certifierade kök.

Önskar er alla en härlig Valborg! 

 

 

Mål, infopoints och kommunkompassen

Kvalitetsarbetet pågår med kommunkompassen som grund. Kommunkompassen genomfördes i oktober 2017 och efter återkoppling har följande prioriteringar gjorts i steg 1.

        Verksamhetsutveckling – och då fokus på digitalisering och teknikutveckling, samt fortsatt implementering av Lean. Här har strategi och handlingsplan tagits fram för teknikutveckling och digitalisering. Av handlingsplan framgår vad som ska göras under kommande åren. Tanken är att planen ska visualiseras i form av en enklare film nu under våren. När det gäller Lean – och arbetet med ständiga förbättringar – så har arbetet ökat i itensitet och en leangrupp bildats som stöd och inspiration för verksamheterna. 

        Strategi för internationellt arbete och handlingsplan – arbetet pågår med strategin.

        Strategi för social hållbarhet och handlingsplan – arbetet pågår med strategin.

        HR-strategi – strategin klar.

        Mål och styrmodell. Arbetet skulle påbörjas vid ny mandatperiod och startades upp med Verksamhetsdagen den 26 mars. Nu pågår arbetet med att konkretisera de övergripande målen och dessa kommer att tas upp vid ett utökat kommunstyrelse i slutet av maj. Målen och styrmodellen kommer sedan att antas i samband med budget november 2019.

En absolut viktig del i digitaliseringsarbetet är också att arbeta för att inte några hamnar utanför till följd av digitaliseringen. Både biblioteket och Komvux har uppdrag i det arbetet. Projektet Digitalisering och Matematik har varit en mycket lyckad satsning på Komvux. Det viktigaste och mest positiva är deltagarnas utveckling med att hantera och använda det digitala verktyget. Ett konkret ex är en deltagare som saknat digital kompetens och är helt utan skolbakgrund, som under sin tid på Hasselbacken utvecklat sina grundläggande förmågor i inloggning och dokumenthantering. Deltagaren hjälper dessutom kompisarna runt om sig och en lärare på SFI berättade hur roligt det är när alfaeleverna får känna sig kunniga.

I det inre arbetet på Komvux läggs tid på att skapa kortspår riktade särskilt mot de elever som har utbildningsplikt. Vi börjar med ett spår med grundläggande digital kompetens och ett mot service och bemötande. 

EU-valet den 26/5 närmar sig. Under maj kommer Mikael Dahl att arbeta helt som valsamordnare och under den perioden kommer Marianne Pitkänen att bemanna kommunens reception mer än idag.

Fem infopoints är utsedda och avtal skrivna; Halen, Harasjömåla, First hotel, Maxi och Gulf. Den 10/5 är det tänkt att infopointsen ska dra igång. Infopoints är komplement till den information som servicecenter ger till besökare. Vi kommer därmed inte ha utökade tider under sommaren på servicecenter. Fördelen är att infopointsen är tillgängliga under större del av dygnet och finns där besökarna finns.

Igår avtackade vi vd för Olofströmshus efter 15 år. Magnus ska njuta av att vara pensionär, fixa i trädgård och sköta hästar. Tack Magnus för allt du bidragit med.

Digitalisering, teknikutveckling & påskaktiviteter

Nu är det snart påsk – och påsklovsaktiviteter pågår för fullt.

Påsklovet är igång med en mängd aktiviteter https://olofstrom.se/a/heja-pasklov Planeringen inför sommarlovet är också i full gång och även i år kan barn/unga inkomma med önskemål om vilka aktiviteter som just de önskar sig https://olofstrom.se/a/heja-onskesommar

Arbetet med digitalisering och teknikutveckling är i full gång.

Påminner först av allt om nätverksstoppet ikväll. Hela nätet och alla system kommer att vara obrukbara mellan 18-20 ikväll. Det inkluderar mail, VPN, alla verksamhetssystem och Internet, allting helt enkelt.

Länken mellan våra två distributionspunkter i nätet kommer att bytas och vi går från 1 Gbit tll 10 Gbit och vi gör dessutom lösningen redundant, dvs vi kan leva vidare om en av de stora switcharna går ner. Nästa steg är att uppgradera även förbindelsen till de två stora skolorna till 10 Gbit.

Utbytet av det trådlösa nätet pågår för fullt. Vilboksskolan och Ridstallet har fått nya accesspunkter.

Även mailservern kommer att uppgraderas under nästa vecka till en senare version och mer information kommer på intranätet om detta.

När det gäller faxen har nu Regionen (tidigare Landstinget) och blekingekommunerna enats om en lösning och valt leverantör. Kostnaden är obetydlig men för Regionen innebär det en stor omställning i arbetssätt och en hel massa rutiner som ska ändras och utbildas i.

Den digitala handlingsplanen föredrogs i Kommunstyrelsen förra veckan och kommer att presenteras på Medvindsmässan.

Första dagen för Patrik Håkansson som förvaltningschef i Olofströms kommun! Grattis till oss i Olofström!

Idag har vi också haft ägarsamråd i Broby gällande vårt gemensamma, bolag SBVT, Skåne Blekinge Vattentjänst AB. Vi äger bolaget tillsammans med Bromölla, Osby och Östra Göinge. Bolaget driftar vatten och avloppsanläggningar. Vi fick samtidigt passa på och njuta av påskpyntet i Broby.

 Nu har månadsstatistiken för mars månad vad gäller arbetslösheten kommit. Även om antalet nya jobb är lägre i år jämfört med samma period förra året så är arbetslösheten i länet också lägre. I mars var 7032 personer inskrivna som arbetslösa i Blekinge vilket är 311 personer färre  (9,2 % jämfört med 9,7 %) än samma månad 2018. Ungdomsarbetslösheten fortsätter också att minska och har inte varit så låg sedan 2008 och man nu kan säga lågt om 13,4 % och 1125 personer. Samtidigt så är det otroligt glädjande varenda minskning i antal av arbetslösa och Navigator centrum gör en stor insats för de ungdomar som står långt ifrån arbetsmarknaden liksom vårt regionala projekt Mind the gap. Nu i mars hade vi i Olofström 110 arbetslösa ungdomar i åldern 18-24 år. Förra året samma tidpunkt var det 111 ungdomar. Variationen är dock fler än en mellan könen där arbetslösheten bland tjejer däremot har ökat från 35 till 43 stycken medan det har skett en minskning av arbetslösheten hos killar från 76 stycken till 67. 

 

Skala upp

Idag har 70 personer från olika verksamheter deltagit i utbildningen/inspirationen från kostministeriet och skolmatensvänner, för att få unga att äta bättre och mer grönt i skola och förskola. Deltar gör kostchef, förskolechefer, pedagoger, lärare, elevhälso- och kostpersonal. Annika Unt, dietist och legend inom skolmat leder utbildningen.

Modellkommun & digitalisering

Idag var det kommunstyrelsen och en av redovisningarna handlar om kommunens arbete gällande digitalisering. Digitalisering är det övergripande fokus vi har inom kommunkoncernen för 2019 i vår verksamhetsutveckling. Handlingsplanen presenteras på Kommunstyrelsen och den kommer också att presenteras för allmänheten på årets Medvindsmässa – den 4 maj i centrum kl. 10 -14. Presentationen gjordes av IT-chef Fredrik Anderberg och IT-strateg Kent Lindh och så fritidschef Lorri Mortensen Mates på Lynk från Stockholm.

Jag tänkte också passa på att informera om arbetet i SKL-projektet Modellkommun. Målsättningen är att vi ska stärka vårt arbete med jämställdhetsintegrering. Kort innebär detta att jämställdhetsperspektivet ska införlivas i allt beslutsfattande på alla nivåer. Jämställdhet som fråga och som perspektiv ska vara en integrerad del i all verksamhet, inte ett sidospår som ligger på en eller ett fåtal personer. Vi ska erbjuda en rättvis och likvärdig service med samma kvalitet oavsett kön. 

Under gårdagen var vi i Kristianstad på vårt första möte tillsammans med våra mentorkommuner Kristianstad och Malmö. Malmö och Kristianstad delar med sig av hur de arbetat och arbetar och vi har möjlighet att ta till oss det som passar vår verksamhet. Det som har hänt är att vi har gått igenom statistik för olika delar av våra verksamheter och börjat titta på vad som är ojämlikt. Det vi har kunnat konstatera är att bl.a. unga flickor mår psykiskt sämre än unga killar på högstadiet. Däremot mår äldre män sämre än äldre kvinnor.  Vi kommer under våren att välja ut två områden som vi kommer att köra som pilotprojekt, vi kommer att skaffa rutiner för att vi i våra beslutsunderlag både får med barnperspektivet och jämställdhetsperspektivet och vi kommer framöver att i så stor utsträckning som möjligt redovisa resultat fördelat på män och kvinnor och i de fall det är möjligt icke binära (identifierar sig varken som man eller kvinna)