Chef inom lokalvård, värme och sommar

Shallow Focus of Sunflower

Nu har en del börjat återvända till jobb igen efter semestrar men många har ytterligare veckor kvar. Tack vare alla vikarier har vi möjlighet att fortsätta driva bra verksamhet samtidigt som ordinarie medarbetare får möjlighet att vara lediga. Det hade verkligen inte gått utan alla er som vikarierar men inte heller utan alla er som hjälper till att introducera nya medarbetare.

Kommunens kost- och lokalvårdschef Agneta Sundqvist kommer att gå i pension och vi kommer att avtacka henne fredagen den 31 augusti. Verksamheten kommer nu att delas i två verksamheter, en kostverksamhet och en lokalvårdsverksamhet. Det innebär att respektive chef kommer att få ca 30 medarbetare i stället för ca 60 stycken. De som har kombitjänster inom kost och lokalvård kommer att tillhöra den verksamhet där de har sin största del av tjänsten. Ny chef för kostverksamheten är Joakim Nilsson som tidigare var koststrateg. Rekrytering av lokalvårdschef har skett nu under sommaren och ny chef  för lokalvården är Ali Darouiche. Hans första arbetsdag är den 27 augusti 2018.  Ali har bla tidigare jobbat som snickare, mekaniker, ordningsvakt och vaktchef och har nu precis avslutat utbildning till byggnadsingenjör.

Denna sommar har erbjudit mycket sol, bra badväder, värme och lite eller minimalt med gräsklippning. Den har också inneburit torka och vattenbrist, tuff arbetsmiljö och sömnproblem för många, problem med bete för djuren, brist på foder inför vintern, brunnar som sinar, hög brandrisk och låg vattennivå i våra åar. Som kommun försöker vi göra det vi kan göra och har också haft dialog med LRF. Vi  erbjöd tidigt vår mark kostnadsfritt för bete och slåtter, vi har fri tillgång till dricksvatten i centrum, möjlighet att beställa kommunalt vatten  från privata aktörer, kommer att köpa in svenskt kött till våra menyer (vilket vi alltid försöker göra när vi avropar produkter) och vi kommer att från och med i morgon och under de kommande två veckorna att erbjuda kostnadsfri duschmöjlighet på vårt bad under ordinarie öppettider för de som har brist på vatten.  Vi har också i begränsad utsträckning möjlighet att genomföra hemkörning till äldre med hjälpbehov av dricksvatten till självkostnadspris. Nu kan vi bara hoppas på en lång varm höst med kontinuerligt regnande nattetid och en höjning av grundvattennivån.

Sommar

Har tidigare bestämt mig för att aldrig klaga på värmen men det börjar komma till en gräns när det är dags att ompröva det beslutet. Parkavdelningen har mindre gräs att klippa denna sommar men desto mer blommor som behöver vattnas. Även grävprojekt påverkas av värmen då Kraftbolaget behöver vara än mer försiktig så att det inte uppstår brand i samband med grävning i stenig terräng. Just nu pågår grävprojekt i Östad, Slagensäs och Snöfleboda då vi både lägger ner elkablar och rör för bredband.

Trots torka så pågår arbetet med hantering av framtida översvämningar. Länsstyrelsen har förordat annat läge än det som vi föreslog i ansökan. Nu undersöks den placeringen samt kommunicering med markägarna.

I år fick vi extra medel för sommarjobb till ungdomar. Dessa pengar fick inte användas till sådant vi redan gör och vi har sedan många år erbjudit alla unga i Olofström sommarjobb vid ett tillfälle. Här blev i stället en satsning på ferieaktivitet för ungdomar som gått ut nian nu precis. Syftet med ferieaktiviteten är att ungdomarna ska få en inblick i arbetsmarknaden som finns i Olofströms kommun. De ska få se alla olika yrken som finns på de olika arbetsplatserna och vilka utbildningar som eventuellt behövs. Det är Navigator Centrum som arbetat med projektet och rekryterat ungdomarna som deltagit. Det var 45 sökande till 30 platser, ungdomarna fick skriva ett personligt brev. Det har varit två grupper på 15 personer som då deltagit 7 dagar var.  Det har ute i företag och hos arbetsgivare mottagits positivt och de tycker att det är en mycket bra aktivitet där de har chansen att berätta om sin verksamhet och på det viset kunna locka till sig arbetskraft i framtiden. De ser också en stor vinst för ungdomarnas del och att detta gör att de får det lättare när de så småningom ska ut i arbetslivet.

Även om det är långt till höst så pågår också arbetet med Skördedag 2018. Årets tema är kretslopp och datum är den 29 september.

Omklädningsrum, semester & Nässelfrossa

Vi har inte möjlighet – eller vilja – att styra olika tidningars eller sociala medias innehåll. Däremot kommer vi alltid att försöka nå ut med korrekt information. Just nu figurerar det felaktig information om våra omklädningsrum i kommunen.

Oavsett om det är gymnastikhallar eller badet så har vi alltid gjort fördelningen utifrån fysisk könstillhörighet och det är också en hållning vi har och kommer att ha framöver. Det finns också möjlighet att byta om enskilt som komplement till omklädningsrummen.

Nässelfrossa pågår för fullt och många spännande program åsterstår. En del har varit fullbokade sedan länge men det finns fortfarande möjlighet att hitta program med platser kvar. På biblioteket pågår utställningen den röda tråden, kul att se vad andra åstadkommit med en röd tråd och lite till. Själv var jag i Alltidhult i kväll och såg ”Min Moa” och känner mig så inspirerad och också som extra plus att det ger distans till aktuella händelser.

Nu ser vi dessutom fram emot att bryggan blir färdigbyggd längs med ån mitt emot Aniaraparken. Arbetet är på god väg och vi hoppas på många soliga dagar när bryggan är klar. Smidigt att gå förbi biblioteket och låna en bok att ta med för en avkopplande lässtund på bryggan framöver.

En del har gått på semester, andra är på väg och ytterligare andra ska arbeta ett antal veckor till. Det som framför allt möjliggör semestrar är alla våra duktiga vikarier. Utan er hade vår verksamhet inte fungerat! Alla våra medarbetare är så klart lika viktiga och just därför behövs våra vikarier så alldeles särskilt mycket, för att möjliggöra ledigheter.

Under sommarveckorna så blir verksamheten lugnare inom flera olika områden och den tiden används till planering och upplägg inför åsterstående del av året men även för mer långsiktig planering.  Viktigt för att vi ska kunna leverera en bra verksamhet är att vi har en tydlig arbetsgång som är förståbar, att vi drar åt samma håll för att göra skillnad och för att utveckla våra verksamheter och för att hålla en jämn takt framåt hela tiden. Det handlar dels om det interna arbetet, att till den övergripande ledningsgruppen kunna knyta olika arbetsgrupper. Det handlar också om att kunna förbättra inflytande och dialog med de som vi verkligen är till för. När det gäller råden så kommer förslag att komma upp för att hanteras politiskt efter sommaren, både vad gäller placering, deltagare och uppdrag.

VM, fullmäktige &

Nu pågår fotbollsVM, barnen på Brännargårdsskolan kombinerade mellanmål med att titta på matchen i matsalen och nu på kvällens fullmäktige har några ledamöter fotbollströjor.

Investeringsbudget för 2019 antogs av fullmäktige – dock att vi kan komma att få göra justeringar i den i november i samband med driftbudget. I övrigt behandlades motioner, ansvarsfrihet för tre av våra förbund samt att ny avfallsplan antogs. Planen gäller fram till 2025 och anger hur vi tillsammans med VMAB, Sölvesborg & Karlshamn långsiktigt styr avfallshanteringen mot ett hållbart samhälle genom att minska avfallets mängd och farlighet.

Semester, besöksnäring och kvalitetsarbete

Marknadsföring och att lyfta fram besöksanledningar är en viktig del för att förstärka och utveckla besöksnäringen. Filminspelning pågår nu och i Olofström har vi valt att lyfta fram kanot, vandring, fiske och ridning. Filip Wägbo, Näringslivsbolaget, och Linda Sjunnesson, Region Blekinge, hade en intensiv dag för att få allt att fungera.

I onsdags filmades fisket och i torsdags ridleder. Inte var dag häst får följa med till jobbet men i torsdags fick min musblacka islandshäst Gltinir följa med. Karin Gunnarsson hade två hästar med sig och red själv hingsten Flosi och Alexandra Persson red hennes sto vid inspelningen. Karin Gunnarsson driver företag i Kyrkhult inom hästnäringen och tävlar bl.a. i landslaget.

Även om många väljer att gå på semester först i juli så är det ändå en del som redan påbörjat sin semester eller kommer att göra det de närmaste veckorna. Från och med nästa år finns möjlighet för kommunanställda till ytterligare någon semesterdag. I den mån som arbetet tillåter så kan medarbetare och chef komma överens om att växla semesterersättning mot ytterligare semesterdag.

Till bemanningsenheten, som hanterar korttidsvikariat i kommunen, har nu två nya medarbetare rekryterats. Sandra Olofsson och Anna Svensson har fått de två nya tjänsterna, och eftersom Sandra Olofsson är vikarie för Anna Helgesson har vi även rekryterat en ersättare för Anna Helgesson, Jessika Kornela.  Bemanningsenheten arbetar nu med implementering av kost och städ för att från och med 1 augusti kunna hantera behov av korttidsvikarier inom dessa verksamheter. Därefter kommer äldreomsorgen att påbörjas. Bemanningsenheten hanterar idag funktionsstöd och barnomsorg.

Vi har haft en lång process vad gäller id-kort i kommunen men kommer nu att påbörja med hemtjänsten. Vi är en stor organisation och det kommer att ta tid innan vi har rullat ut korten i hela organisationen. När väl kort är utdelade i hela verksamheter så är det också obligatoriskt att använda dessa.

När det gäller kvalitetsarbetet i kommunen så har nu alla ledamöter och ersättare i nämnder tillgång till Stratsys – för att där kunna följa mål, resultat och genomförande av olika åtgärder. Mer och mer information kommer att läggas in i systemet och göra det lätt för alla att få en överblickbar bild och också kunna göra det lätt att hitta information och att följa upp.

Vi har haft en lång process vad gäller id-kort i kommunen men kommer nu att påbörja med hemtjänsten. Vi är en stor organisation och det kommer att ta tid innan vi har rullat ut korten i hela organisationen. När väl kort är utdelade i hela verksamheter så är det också obligatoriskt att använda dessa.

Lean- arbetet har tagit ny fart och ekonomichef Karl Andrae samordnar och leder arbetet. Leangruppen har nu haft sitt första möte samtliga representanter var på plats utom kultur och fritidsförvaltningen då deras blivande fritidschefen kommer att ingå i gruppen. Nästa Leangruppsmöte kommer att äga rum 20/6.

Tanke med Leangrupp:

  • Sprida kunskaper om hur vi arbetar med Lean – värdegrund,  metodstandards, leanverktyg, leanprinciper
  • Ta fram en plan för hur vi utbildar nya chefer och medarbetare
  • Ta fram en plan för hur vi vidareutbildar befintliga chefer och medarbetare
  • Lära och inspireras av varandra mellan förvaltningar och bolag
  • Ta tillvara på befintligt utbildningsmaterial
  • Skapa/införskaffa nytt utbildningsmaterial där det behövs
  • Så småningom hitta ett sätt för kommunkoncernens Leangrupp att samarbeta med Leangruppen inom Techtanksamarbete

Rekryteringar och hjärtstartare

räls

Vilken vecka! Under senaste veckan har det efterlängtade beskedet kommit om Sydostlänken! Dessutom har vi nu passerat 13 500 invånare! Vår vision ”Stolt & Expansiv och 14 000 invånare år 2025” – rör vi oss stabilt fram mot.

Vi rör oss också mot semestertider och arbetet nu under senaste månaden varit så intensivt så har jag tappat bort rutinen att skriva här. Ska bättra på det och hellre skriva oftare men kortare.

I fredags var jag och kvalitetsstrateg i Gislaved för att ta del av deras arbete med tillitsbasserad ledning. Det finns alltid delar att lära av andra men en annan konsekvens av omvärldsbevakning är att vi också får perspektiv och ser områden som vi är riktigt bra på men som vi bara tar för givet. Vi kommer att arbeta vidare med resultatet från kommunkompassen och nu efter sommaren tydliggöra och förbättra vår styrmodell. Målsättningen är att alla som arbetar i kommunen ska känna till den likaväl som våra övergripande mål, vår vision och vår värdegrund.

 

Idag har vi haft regionchefsmöte i Sölvesborg. Vi fick då presentation av kartläggning och analys av intäktsbasen i Blekinge. Samtliga kommuner har genomfört denna tidigare via Tage Dolk/Adito och nu har en sammanställning gjorts av regionen som helhet. Av 5100 aktiebolag i länet så är det ”bara” 320 företag som bidrar till intäktsbasen. Ett arbetstillfälle inom intäktsbasen ger två arbetstillfällen inom offentlig sektor och tre inom privat sektor. Detta har vi i Olofström arbetat med sedan 2010 genom det övergripande målet Jobb till 1000 och också projektet med samma namn.

Tjänstesektorn växte fram till 2005 och har sedan minskat i Blekinge. Under sommaren kommer besöksnäringen att kartläggas ordentligt på Länsstyrelsen. Det kommer också att ske en kartläggning av livsmedelssektorn för att se vad det finns för potential. Här kommer Krinova i Kristianstad att genomföra dialog med företag med fler än fem anställda inom livsmedelssektorn i Blekinge. Därefter kommer sammanställning att göras över möjligheter men också vad som utgör hinder för utveckling för de olika företagen. Rekrytering av lokalvårdschef pågår fortfarande. Däremot har vi rekryterat hållbarhetsstrateg, Sanna Sommén. Hon kommer att börja den 15 augusti och kommer att vara placerad organisatoriskt direkt hos mig tillsammans med KS-chefer och kvalitetsstrateg. Den organisatoriska placeringen har valt utifrån att det är så otroligt viktigt att hela arbetet genomsyrar hela organisationen och den berör alla verksamheter. Inom ramen för hennes uppdrag kommer hon att arbeta med folkhälsa, jämlikhet och jämställdhet, integration och brottsförebyggande arbete. Tjänsten ersätter den tidigare integrationssamordnartjänsten.

Vi behövde komplettera med nya hjärtstartare och då det gäller mer än någon enstaka har vi genomfört en upphandling som innebar att Medidyne vann upphandlingen. Kontaktuppgifter kommer finnas tillgängliga på intranätet inom kort, så snart avtal är klart. (Avtalsstart 1/7) Vi ser samtidigt över placeringen för de hjärtstartare vi har och vi kommer att placera en hjärtstartare utanför kommunhuset som kommer att vara tillgänglig dygnet runt för alla. Var du hittar närmaste hjärtstartare samt när den är tillgänglig finns i hjärtstartarregistret. Vi kommer efter semestern att gå ut och upphandla HLR-utbildning (Hjärtlungräddning). Målsättningen är att alla medarbetare vart annat år genomgår HLR-utbildning men att vi kommer även att använda digital utbildning.

Irene Svanberg som arbetat i receptionen på Himmelsberget gick i pension den 31 maj och rekrytering har skett av hennes ersättare. Han heter Mikael Dahl och börjar arbeta hos oss den 11/6. Han kommer dela receptionsuppdraget med Annie och de kommer båda att även ha andra administrativa uppgifter. Från den 28/5 kommer vi att även ha en språkresurs på Dari. Hon heter Zarghona och hon kommer att komplettera Catharina Ahlström och Shaza Samman i servicecenter.

 

Aktuellt nu

 

 

I kväll är det dags för fullmäktige, ett fullmäktige där 2017 års årsredovisning kommer att godkännas. Kommunen visar ett positivt resultat med 4,9 mkr vilket motsvarar 0,6 % av skatter och generella statsbidrag. På kvällens dagordning finns också förslag på skatteväxling inför 2019 då Blekinge blir en region.

Nu närmar sig BUL, Blekinges unga lyfter, sitt slut. Navigator Centrum har träffat 396 ungdomar, 364 av dem är avslutade med mycket bra resultat. Av dem har 231 gått till arbete, 60 till studier och en grupp på 73 till övrigt (flytt, graviditet, tillbaka till AF mm.).

 

Under projektet har flera olika aktiviteter genomförts: rekryterare för en dag (där man får vara rekryterare för en dag) studiebesök ute på företag, arbetsmarknadskunskap, motivationsföreläsningar, jobbat mycket med självkänsla, självbild och vikten av att ta ansvar för sitt eget liv och sin egen framtid! Vi har anordnat mässor, stora evenemang för hela Blekinge vi har åkt till de andra kommunerna och varit med på deras Navigatorcentrum, genom detta har ungdomarna skapat nya kontakter och nätverk för att själva kunna skapa sin framtid. Det som genomsyrar vår verksamhet är hälsotänket ”Man behöver må bra för att det ska gå bra!! Spelar ingen roll vad du har för CV/PB om du inte klarar av att jobba dina 8 timmar.

Inom äldreomsorgen så arbetar vår fritidskonsulent Helena Oinas Wihlborg med aktiviteter för våra seniorer. Antalet aktiviteter har successivt utökat dessa då dessa är  efterfrågade och fyller en viktig funktion. Många av aktiviteterna som rör våra seniorer som bor i ordinärt boende har utförts i centrala Olofström. Meningen är att även föra ut detta till Kyrkhult och Jämshög. Helena kommer att börja med bingopromenader i Jämshög och sittgympa i Kyrkhult. Dessa aktiviteter kommer att starta nu i vår. Helena kommer också att förmedla underlag till aktiviteter in till våra boenden så att alla våra seniorer kan ta del av detta. Rekrytering pågår också av en anhörigkonsulent för att kunna ge bättre stöd till anhöriga.  Projekt nattkamera – har börjat med ett pilotarbete på Jemsegården.

Arbetet med GDPR fortsätter i en jämn takt och min uppfattning är att vi kommer att klara det på ett bra sätt. Utbildningar genomförs kontinuerligt av administrativ chef och IT-chef och stöd kommer att kunna ges både nu och också framöver från administrativ chef.

Digitalisering av introduktionsutbildning har påbörjats. Tanken är att var medarbetare kan få en introduktion som dels bygger på en generell grund och dels är anpassad till den verksamhet där medarbetaren kommer att arbeta. Det gör det också möjligt att dela upp utbildningen vid några tillfällen samt att gå tillbaka och titta igen. Vi kommer dock att ha en kortare träff med nya medarbetare ett par gånger om året då vi tycker att det är viktigt att alla medarbetare får träffa hela eller i alla fall delar av koncernchefsgruppen vid något tillfälle.

medvindsmässan 2018

 

Rekrytering, kompetensutvecklingsprojekt och GDPR

Agneta Sundkvist, chef kost och lokalvård, kommer att gå i pension till sommaren. Vi ser kontinuerligt över våra verksamheter och när vi ska göra ny rekrytering så är det sällan vi rekryterar samma profil eller till exakt samma arbetsuppgifter. Jag tror det är bra att börja med hur det ser ut idag, vad fungerar bra och vad fungerar mindre bra.  Hur ser det ut för verksamheten framöver, vilka krav och utmaningar finns- kompetensmässigt och resursmässigt, vad vill och eller behöver vi jobba med. Vad kommer att krävas för att nå dit?

När vi beslutade att lägga samman de båda verksamheterna under en chef från och med 1 januari 2015 så var det bl.a. för att ge möjlighet att erbjuda heltidstjänster genom kombination av arbete inom de olika verksamheterna.  Nu finns beslut om heltid som norm för alla medarbetare inom Olofströms kommun och vi har också bemanningsenheten som kommer att jobba med att möjliggöra detta, och då blir den möjligheten än större än att vi ”bara” kombinerar inom dessa två verksamheter.  Igår genomfördes en risk och konsekvensanalys med skyddsombuden och från och med 1 augusti så kommer det att vara två verksamheter. Tjänsten som koststrateg slås samman med den halva chefstjänsten som legat mot kosten. Strategi och verksamhetsutveckling ligger i ledaruppdraget och genom att avlasta för exempelvis vikariehanteringen så är min uppfattning att det kommer att bli bra. När det gäller lokalvård så kommer vi att gå ut och rekrytera en chef för den verksamheten.

Vi söker också röstmottagare till valet den 9/9. Vid intresse så skicka din ansökan till valnamnden@olofstrom.se

Rekrytering pågår av receptionist/administratör och just nu är det 89 sökande till tjänsten.

Vi söker också hållbarhetsstrateg, en tjänst som ersätter den tidigare integrationssamordnaren. Vi tar ett bredare grepp inom ramen för social hållbarhet. Här ingår integration, folkhälsa, brottsförebyggande, jämlikhet och inkludering.  Ju bättre vi blir på att skapa förutsättningar vad gäller allt från samhällsplanering till att skapa möjligheter till att ta tillvara på allas möjligheter.

I förgår avslutades kompetensförsörjningsprojektet som då pågått i 12 månader. Många av deltagarna har fått förlängning i någon form. Målsättningen var att ge nyanlända möjlighet till arbetslivserfarenhet inom områden som skulle kunna vara aktuella för dem även i framtiden, att kunna kompetensutvecklas inom området och eller läsa ytterligare svenska samt utveckla språket i jobbsammanhang. Utvärdering kommer att ske och ställning tas till hur vi jobbar framöver, vad som behöver utvecklas och vad vi ska ta tillvara.

Aktuellt inom alla verksamheter i koncernen är GDPR och den hantering av personuppgifter som sker. Det är inte unikt för offentlig myndighet då samma regler gäller även för alla privata och börsnoterade företag.  Dock har vi en stor verksamhet med en mängd olika hantering av personuppgifter. Var nämnd och styrelse är personuppgiftsansvarig och har eller kommer att utse dataskyddsombud. Administrativ chef och IT-chef har hållit i utbildningar och kommer att hålla i utbildningar även framöver, samt ge stöd och råd främst till dataskyddsombuden. Den 25 maj träder förordningen i kraft.

Medvindsmässan och servicecenter tillbaka igen!

medvindsmässan 2018

Nu börjar vi närma oss årets medvindsmässa & folkfest som blir lördagen den 5 maj kl 10–14. Årets tema är trygghet. I Olofströms kommun ska du känna dig trygg oavsett om du befinner dig hemma, i skolan, på jobbet eller utomhus. Bland annat kommer Andreas Glingfors att föreläsa om mobbning, mobilen och internet. Sista datum för bokning av plast och mässpaket för utställare är den 16 april.

Servicecenter öppnar igen idag på Folketshus på bottenplan. Öppettiderna för Servicecenter är inledningsvis

Måndagar: 10-12

Tisdagar: 13-15

Onsdagar: 10-12 och 13-15

Torsdagar: 13-15

Därutöver enbart bokade tider.

Fredag – personalklubb och personalutskott

Redan fredag igen. Det känns som tiden går fortare och fortare för vart år… Var dag blir härligt nog ljusare och dagarna känns i alla fall längre – även om veckorna upplevs som kortare. På PU idag så diskuterades mycket det hälsofrämjande arbetet och sjukfrånvaro. Glädjande i årets lönekartläggning är att gapet mellan män och kvinnor i lön har minskat och är 96,7 % jämfört med med föregående år som då var 94,2 % och snittet enligt SCB som är 87 %. Lönekartläggningen görs årligen och syftet är att säkerställa att samtliga medarbetare oavsett kön lönesätts utifrån likvärdiga faktorer och att löneskillnaderna ska vara sakliga.

Som medarbetare i Olofströms kommun så är du också medlem i en personalklubb som för några år sedan blev utsedd till Sveriges bästa! Vid var ny anställning så sitter medarbetare tillsammans med sin närmsta chef och går igenom dels förväntningarna på både ledare och medarbetare, vår värdegrund, våra mål och metod för att utveckla våra verksamheter. Detta finns sammanfattande i vårt medarbetarkort och vid undertecknande av detta så blir du också medlem i Personalklubben och har möjlighet att ta del av alla de erbjudande som klubben erbjuder.  Personalklubben är en ideell förening med syfte att verka för en ”kamratlig samvaro och förstärkning av samarbetet mellan medlemmar”. För att bli medlem ska du förutom att vara anställd av Olofströms kommun eller någon av våra bolag i minst 6 månader och på lägst 20 %.

När det gäller arbetslösheten så fick jag nu rapport från Arbetsförmedlingen för februari månad. Positivt inom samtliga kategorier jämfört med samma period förra året. Arbetslösheten har sjunkit från 12.2 % till 10.8 % vilket innebär en minskning från 765 personer till 680. Även ungdomar i åldern 18-24 år har minskningen skett från 18,3 till 15,9 % vilket i antal är en minskning från 145 personer till 118 stycken.

Olofströms kommun genomförde en organisationsförändring som trädde i kraft 2015-01-01 avseende bl.a överflyttning av vaktmästarorganisation till helägt fastighetsbolag samt också skötsel och underhåll av kommunens fastigheter. Sexton personer från kommunen som tidigare arbetat med dessa frågor gick över till en anställning i Olofströmshus. Avsikten med att flytta fastighetsskötseln var personalmässiga samordningsfördelar, lättare att rekrytera kompetent personal i en större organisation, öka kompetensen och med detta få ut mer resultat i form av underhåll samt skötsel per satsad krona. Vid beslut om övergång bestämdes att verksamheten skulle följas upp både vad gäller arbetsmiljö och organisation för vaktmästare samt för kostnader för kommunens lokaler.

Förslag till huvudavtal mellan kommunen och Olofströmshus finns framtaget och skickat till PWC som har med den då de sammanställer slutlig rapport. Slutlig rapport kommer att lämnas nu under kommande veckor.

Aktuella upphandlingar

Färsk frukt, potatis och grönsaker (gemensam upphandling som Karlshamn kommer att genomföra)

Fönsterputsning, 2018-06-01 (planerad avtalsstart)

Vårdsängar med tillbehör, 2018-09-01

Datum för utbildning till certifierade beställare under våren blir  2018-05-16 13.00-16.00 (2018-02-14 kl 13.00-16.00 genomfördes enligt plan) Anmälan görs till närmsta chef anmäler till inköpssamordnaren; Mikael Särnevång

Även datum för utbildning i Agresso för chefer och budgetansvariga under våren: 2018-04-06 10.30-12.00 samt 2018-04-17 14.30-16.00.